X
Annons
X

Bättre kontroll krävs oavsett driftsform

Skyll inte skandalerna på Attendo och Carema- skyll på de ansvariga politikerna! Så skriver sex socialdemokrater i Stockholm stad (
Brännpunkt 16/11). De har de rätt i. Valfriheten är ett politiskt projekt, och hur systemet fungerar i praktiken beror på hur det regleras.

Caremaskandalen har riktat strålkastarljuset på ett blocköverskridande misslyckande: ansvarsutkrävandet fungerar varken tillfredsställande för privata eller offentliga välfärdsproducenter idag. Att tillsynen inte har varit tillräckligt kraftfull för att stävja den illojala konkurrensen inom friskolesektorn är sedan länge känt. Men det är inte lätt att åstadkomma stramare regelverk som inte samtidigt sätter grundläggande rättsprinciper ur spel. Vikten av att kunna ingripa snabbt och kraftfullt när oegentligheter upptäcks måste vägas mot den enskilde välfärdsproducentens möjligheter att rätta till felen eller försvara sig mot anklagelser som kan visa sig grundlösa.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X