”Bättre kontroll behövs av assistansersättningen”

Människors rättigheter ska inte tummas på. Det regeringen adresserar i regleringsbrevet är den oförklarligt stora ökningen av antalet timmar och därmed av kostnaderna, skriver Åsa Regnér (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister, i en replik om assistansersättningen.

Under strecket
Publicerad

Åsa Regnér (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister.

Foto: Bertil Ericson/TT
Annons

Stig Nyman från Handikappförbunden skriver den 29 februari i Svenska Dagbladet med anledning av det regleringsbrev regeringen gett Försäkringskassan 2016. Där står att Försäkringskassan ska medverka till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen, en formulering Nyman menar riskerar att undergräva lagens intentioner och individers rättigheter. Uppdraget till Försäkringskassan är givetvis inom ramen för lagstiftningen. Människors rättigheter ska inte tummas på. Det regeringen adresserar i regleringsbrevet är den oförklarligt stora ökningen av antalet timmar och därmed av kostnaderna.

Kostnaderna för assistansen har fördubblats de senaste tio åren, utan att antalet brukare ökat i samma omfattning. Nyman skriver ändå att dessa kostnader är ”en försvinnande liten del” av statens budget. Jag håller inte med och jag vill vara tydlig med varför regeringen nu genomför åtgärder för att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen.

Annons
Annons
Annons