X
Annons
X

”Bättre att orättvisan för hyresrätten minskas”

Att hyresrätten är skatte- och villkorsmässigt missgynnad är i sig ingen anledning till att göra det ägda boendet mer förmånligt. Tvärtom är det en anledning till att se vad vi kan göra åt orättvisan mellan upplåtelseformerna, skriver Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen, i en replik.

Martin Hofverberg
Martin Hofverberg Foto: privat

"De förändringar som genomfördes av finansieringsvillkoren på 90-talet innebär att det i dag är billigare att äga sitt hem än att hyra detsamma", skriver Linda Jonsson på SvD Debatt (2/9), med anledning av en ny rapport från Veidekke. En rimlig slutsats av den analysen skulle kunna vara att göra något åt de försämringar som 90-talets skatteomläggning och slopandet av statliga lån och subventioner innebar, men där landar inte Jonsson och Veidekke. I stället ska fler bo i ägt boende och det hyrda boendet ska fasas ut genom nya villkor för ombildning till äganderätt.

Martin Hofverberg

Foto: privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X