Annons
X
Annons
X

Bättre än väntat för Telia – stiger på börsen

Telia Soneras resultat för fjärde kvartalet slår förväntningarna. Bolaget siktar på att behålla ebitda-resultatet på samma nivå som 2015 och flaggar även för högre investeringar än väntat under 2016. Aktien stiger 3,3 procent på Stockholmsbörsen.

Q4-rapporter 2015
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Telia Sonera levererar ett resultat för det fjärde kvartalet 2015 som landar strax över förväntningarna.

På Stockholmsbörsen svarar marknaden positivt och höjer aktien 3,3 procent efter fredagsöppningen.

Resultatet före avskrivningar, ebitda, före engångsposter blev 6 556 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 6 367 miljoner kronor.

Annons
X

Ebitda-marginalen uppgick till 28,9 procent, vilket var något bättre än väntade 28,5 procent, enligt SME Direkt.

Bolaget redovisade även ett justerad ebitda-resultat om 25,3 miljarder kronor, jämfört med väntade 25,7 miljarder kronor.

Notera att ebitda i SME-prognosen inte är i lokal valuta och därför inte helt jämförbar med Telia Soneras prognos.

Nettoomsättningen blev 22 655 miljoner kronor, vilket kan ställas mot väntade 22 329 miljoner.

– Det är ett starkt och bra kvartal. En bra avslutning på ett annars ganska tufft år, säger Telia Soneras vd Johan Dennelind till TT efter redovisningen av bokslutet.

Som Telia Sonera tidigare aviserat rapporteras region Eurasien som en avvecklad verksamhet, i spåren av korruptionsutredningar och med risk för mångmiljardböter. Ambitionen är att ha lämnat sju länder under 2016.

Verksamheten förbättrades i Sverige där tjänsteintäkterna växte organiskt med 2,5 procent. I Europa sjönk tjänsteintäkterna organiskt med 1 procent. Samtidigt ökade ebitda-resultatet för båda regionerna, jämfört med föregående år.

– Det är framförallt glädjande att se att Sverige kör på med 2,5 procents tillväxt för tjänsteservice och tio procent på rörelseresultatet. Det är den högsta takten på väldigt länge, säger vd:n.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3 kronor per aktie för 2015, precis som förväntat. Totalt delar teleoperatören ut 13 miljarder kronor till aktieägarna, vilket är lika mycket som i fjol.

Telia Sonera har också förändrat sin utdelningspolicy för att anpassa till en framtid utan det starka kassaflödet från Eurasien. Bolaget avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde baserat på koncernstrukturen, pro forma exklusive region Eurasien.

För att det inte ska bli för osäkert är ambitionen att bolaget för räkenskapsåret 2016, med utbetalning 2017, ska dela ut minst 2 kronor per aktie. Här väntades en utdelning på 2:34 kronor per aktie. Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas i det andra respektive fjärde kvartalet.

– Det är ett år under omställning och det finns många parametrar, så vi lägger 2 kronor som ett golv. Men det är i linje med förväntningarna som verkar finnas där ute också, säger Dennelind.

För 2016 ämnar bolaget att behålla ebitda-resultatet. Målet avser före engångsposter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar i kvarvarande verksamheter.

Telia Sonera bedömer att investeringarna, capex, i kvarvarande verksamheter exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas bli 14–15 miljarder kronor. Analytikerna hade väntat sig 13,2 miljarder i investeringar under 2016.

"Vi förväntar oss stor aktivitet under 2016, till stor del beroende på en snabbare fiberutbyggnad i Sverige. Dessutom kommer vi att öka takten i våra åtgärder inom transformation, främst avseende gamla it-system och produkter, vilket är nödvändigt för att minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften på lång sikt", motiverar Telia Soneras vd Johan Dennelind i rapporten.

Efter turerna i Eurasien vill Telia Sonera att kapitalstrukturen skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+).

Telia Sonera siktar också på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till ebitda på
1,5–2,5 gånger.

Annons
Foto: Vilhelm Stokstad/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X