Annons
X
Annons
X

”Lager med batterier kan ändra hela energisektorn”

Utvecklingen av pris och prestanda hos batterier har varit exceptionell den senaste tiden. Men för att Sverige till fullo ska kunna utnyttja de nya möjligheterna krävs ett antal konkreta åtgärder, skriver Olle Johansson och Anna Wolf, Power Circle.

Kalifornien har beställt värdens största batterilager av Tesla med kapacitet att leverera reservkraft till 2 500 hushåll, skriver artikelförfattarna. Bilden visar Teslas Gigafactory i Nevada, USA.
Kalifornien har beställt värdens största batterilager av Tesla med kapacitet att leverera reservkraft till 2 500 hushåll, skriver artikelförfattarna. Bilden visar Teslas Gigafactory i Nevada, USA. Foto: Rich Pedroncelli/AP

DEBATT | LAGRAD EL

För ett par veckor sedan lanserade företaget Northvolt med före detta Teslachefen Peter Carlsson i spetsen sina storslagna planer på att bygga Europas största batterifabrik i Norden. Mycket pekar på att den skulle kunna hamna i Sverige, vilket inte bara skulle innebära tusentals nya arbetstillfällen utan det ­skulle också sätta Sverige på kartan inom ett teknik­område med avgörande betydelse för vår omställning till ett hållbart energi- och transportsystem. 

Batterier är den gemensamma nämnaren och här har utvecklingen av pris och prestanda varit häpnadsväckande den senaste tiden. Priset på litium­batterier har rasat – bara de senaste två åren har det halverats enligt nya siffror från Bloomberg. Utvecklingen är närmast att jämföra med det stora prisraset på solceller det senaste decenniet. Samtidigt har energi­tätheten ökat och därmed räckvidden på våra vanligaste elbilar. 

Det är naturligtvis elbilarnas frammarsch som varit drivande för teknikutveckling och prisfall på litiumbatterier, men i dess kölvatten börjar även en marknad för stationära batterier att växa fram. Exemplen är många. Kalifornien har beställt värdens största batterilager av Tesla med kapacitet att leverera reserv­kraft till 2 500 hushåll. I Tyskland har man ­redan installerat 50 000 batterier för hemma­bruk och en tredjedel av alla nya solcells­installationer som tyskarna gör kombineras från början med batteri­lager. I Australien tiofaldigades försäljning av hembatterier mellan 2015 och 2016. I Storbritannien har man beställt 200 MW batterisystem för frekvens­reglering. 

Annons
X

Även EU lyfter fram betydelsen av batterilager.

Flera studier visar också att tillämpningar av batteri­lager på olika nivåer i energisystemet kan leda både till kostnadsbesparingar och till att underlätta utbyggnaden av förnybar energi på såväl lokal som central nivå. Detta exempelvis genom att frigöra kapaci­tet i elnäten och därmed utgöra ett alternativ till kostsamma nätförstärkningar. Minskade effekttoppar är givetvis även positivt för effektbalansen. Men batterier kan även leverera andra systemtjänster som frekvensreglering och därmed bidra till att lösa den omtalade svängmasseproblematiken. Enligt en studie från Power Circle med flera räcker ett batteri om cirka 1 kWh per lägenhet för att minska toppeffekten med 40 procent för ett flerfamiljshus. Det innebär rent konkret att en fastighet med 60 lägenheter kan uppnå den här effekten med ett batteri med samma kapacitet som det som sitter i elbilen Opel Ampera-e. 

Även EU lyfter fram betydelsen av batterilager. Kommissionen skriver just nu på ett förslag där de betonar att barriärer mot introduktion av batterilager bör undanröjas och att möjligheten till energilagring bör beaktas i nätplanering.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi menar att det krävs ett antal konkreta åtgärder för att Sverige till fullo ska kunna utnyttja möjlig­heterna med den snabba utvecklingen av pris och prestanda hos batterier. För att ta tillvara på alla de fördelar som batterilager ger har vi identifierat tre insatser som behöver göras i ett första steg:

  1. Öka kunskapen om batterilagrens funktion i el­nätet, genom storskaliga försök under realistiska former i samverkan med slutkunderna. För att möjliggöra detta bör det vara möjligt för elnätsföretagen att inom särskilda testområden experimentera med batterilager och annan ny teknik i kombination med nya affärsmodeller. 

  2. Utöka batteristödet till att omfatta fler än privatpersoner med solceller. Batterier och solceller är fantastik kombination, men batterier kan göra nytta även i fastigheter utan solceller. 

  3. Satsa på kunskapsspridning och fortsatt FoU inom områdena batterilager och smarta nät. Fortfarande finns ett stort behov av forskning och demonstration av hur stationära batterier kan bidra till nätnytta på olika systemnivåer. 

  Även om Northvolts satsning på en svensk batteri­fabrik sticker ut lite extra är de inte ensamma om att ha sett potentialen i den nya marknaden för batterier. I Sverige växer just nu flera företag som är specialiserade på batterilager fram. Sverige har stort kunnande inom återvinningsområdet och därför goda förutsättningar att utveckla tekniker för material­återvinning av litiumbatterier, något som har potential att bli en jätteindustri i kölvattnet av batteri­samhället. Att skapa en hemmamarknad för batterilager gör därför inte bara nytta i energisystemet. Det öppnar också upp för export av idéer och teknik­lösningar och kan bli en grund för industriella möjligheter inom landet. 

  Olle Johansson

  vd, Power Circle

  Anna Wolf 

  sakkunnig Energisystem & Smarta elnät, Power Circle

  Olle Johansson och Anna Wolf, Power Circle Foto: Pressbilder
  Annons
  Annons
  X

  Kalifornien har beställt värdens största batterilager av Tesla med kapacitet att leverera reservkraft till 2 500 hushåll, skriver artikelförfattarna. Bilden visar Teslas Gigafactory i Nevada, USA.

  Foto: Rich Pedroncelli/AP Bild 1 av 2

  Olle Johansson och Anna Wolf, Power Circle

  Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X