Båtbyggare och museum slåss om lokal

Kampen om Stockholmsbriggens lokaler, kanonverkstaden på Skeppsholmen, fortsätter. Nyligen gav sig Riksantikvarieämbetet, RAÄ, in i diskussionen.

Under strecket
Publicerad
Annons

I somras fick de ansvariga för Stockholmsbriggen beskedet att de måste bygga färdigt briggen någon annanstans eftersom Statens fastighetsverk har lovat Moderna museet tillgång till lokalerna. Briggens ansvariga godtog inte uppsägningen.
Riksantikvarieämbetet anser nu att lokalerna visserligen inte är byggnadsminnesmärkta men att de inte lämpar sig för kontorsverksamhet. De har uppmanat Statens fastighetsverk att utreda möjligheterna att ha kvar byggnaden som marin lokal.
Men Statens fastighetsverk anser fortfarande att kanonverkstaden ska användas som kontor åt Moderna museet, som har ett stort utrymmesbehov eftersom personalen har fördubblats sedan starten. Stockholmsbriggens vd Christina Westin anser inte att de har erbjudits några godtagbara alternativ.

– Vi kan knappt vara någon annanstans. Vi måste vara i närheten av båten, eftersom den inte går att flytta i befintligt skick.

Annons
Annons
Annons