Annons

”Bästa kunskapen bör vara grund för beslut”

Tyskt höghastighetståg.
Tyskt höghastighetståg. Foto: Sven Hoppe/AP
Under strecket
Publicerad

Vi tackar för repliken från Améen, Ljungberg och Zetterman och för chansen att bemöta deras synpunkter. Vår utgångspunkt är att det är ett demokratiskt problem om man i beslutssituationen inte tar till sig den bästa kunskap som finns på området. När dessutom politiska partier antyder att underlaget från myndigheter inte är baserat på vetenskaplig grund blir vi oroliga. När detta även stöds av individer som uttalar sig som transportforskare blir vi bekymrade. Politiker ska naturligtvis göra egna överväganden om hur skattepengar ska användas och dessa övervägande kan innehålla många delar som inte ryms i en myndighets underlag; men vi menar att den vetenskapliga kvaliteten på analysmodellerna inte är en sak som lämpar sig för politiska överväganden.

Améen, Ljungberg och Zetterman hävdar att det är ett välkänt problem att modellen ger för små överflyttningar mellan trafikslag. Det är riktigt att det finns en utbredd uppfattning bland dem som inte är specialister på trafikprognoser att prognosmodeller underskattar hur mycket överflyttning till tåg järnvägsinvesteringar ger, men det finns inte mycket empiri som belägger denna uppfattning. Tvärtom finns det gott om data som tyder på motsatsen. För att ta ett närliggande exempel: när X2000-tågen infördes påverkades inte resandet med inrikesflyget. Överflyttningen från flyg som Trafikverkets modell prognostiserar är vetenskapligt utvärderad mot effekter i andra länder som introducerat höghastighetståg och mot färdmedelsandelar för de städer i Sverige som har flygplatser, för vilka tågrestiderna varierar inom ett spann på flera timmar.

Annons
Annons
Annons