Bästa cancervården kan inte längre ges

Neddragningar i cancervården i Stockholm äventyrar patientsäkerhet och vårdkvalitet. Blivande specialister i onkologi i Stockholm skriver här att de ser med stor oro på framtiden för alla de patienter och anhöriga som de dagligen möter i arbetet.

Under strecket
Publicerad
Foto: TT
Annons

Stockholms befolkning ökar med drygt 35000 individer per år. Till följd av detta och en åldrande befolkning ökar också vårdbehovet. Detta kan illustreras med att antalet nyinsjuknade i bröstcancer i Stockholm under perioden 2008–2012 ökade från 1477 till 1723, prostatacancer ökade från 1600 till 1760 och lungcancer från 701 till 762 (Socialstyrelsens statistikdatabas).

Cancer är en livshotande sjukdom, vilket föranleder intensiv behandling innefattande kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling och nyare målriktad terapi. Förutom att nyinsjuknandet i cancer ökar behandlar vi allt fler allt mer intensivt. Till exempel har andelen patienter med bröstcancer som planeras för strålbehandling efter operation ökat från 72 procent till 86 procent (2008–2012), andelen som får cellgifter som tillägg till operation har ökat från 39 procent till 44 procent (regionala data från nationellt kvalitetsregister).

Annons
Annons
Annons