Annons
X
Annons
X

Bäst att åldras i Sverige

Svenskar över 60 år har det bäst i hela världen. I en unik världsrankning kommer Sverige på första plats när man jämför de äldres levnadsvillkor. Samtidigt varnas för att den växande andelen äldre blir en stor utmaning för många länder.

(uppdaterad)
”Det är rent horribelt att det inte är samma skattesystem som för dem som jobbar. Är man ensamstående kvinna är det väldigt tufft. Trots allt är det bra att man får så pass bra pension att man har möjlighet att resa lite”, säger Dan Åström, 63, här med hustrun Kerstin Åström, 67.
”Det är rent horribelt att det inte är samma skattesystem som för dem som jobbar. Är man ensamstående kvinna är det väldigt tufft. Trots allt är det bra att man får så pass bra pension att man har möjlighet att resa lite”, säger Dan Åström, 63, här med hustrun Kerstin Åström, 67. Foto: INGVAR KARMHED

I dag firas FN:s internationella äldredag och passande släpper just då Help Age International sin allra första världsranking (Global Age Watch Index) i Tokyo och Bangkok.

Här jämförs de äldres livskvalitet och levnadsvillkor. Utifrån 13 olika parametrar har man hämtat in jämförbar statistik från ett 90-tal länder i världen. Uppgifterna kommer från bland annat flera olika FN-organ, Världsbanken och Världshälsoorganisationen WHO.

Rapporten som SvD kan redovisa i dag visar att Sverige ligger i topp denna allra första gång som rankingen görs. Det finns alltså ingen tidigare lista att jämföra med. På andra plats kommer Norge och trea är Tyskland.

Annons
X

Europa dominerar men även Kanada och USA finns bland de tio främsta länderna. Sydamerika, Asien och Afrika har betydligt sämre resultat, men då ska man veta att det varit nästan omöjligt att få fram relevanta uppgifter i framför allt många afrikanska länder.

De 13 olika parametrarna har delats in i fyra huvudgrupper som handlar om ekonomi, hälsa, arbete och utbildning samt så kallad äldrevänlig miljö.

Med ekonomi menas förstås villkoren i pensionssystemen, andelen fattiga äldre och fördelningen av välfärd till de äldre. Under rubriken hälsa finns uppgifter om psykisk hälsa och förväntad livslängd och friska år efter 60 år.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den tredje kategorin rör hur många äldre i befolkningen som har arbete och vilken utbildningsnivå de har. Bakom rubriken äldrevänlig miljö döljer sig uppgifter om äldres sociala nätverk, fysiska säkerhet, rättigheter och hur väl transportsystemen är utbyggda för äldre.

  Sverige är inte bäst i någon av de fyra huvudgrupperna men ligger mycket bra till på alla fyra områden och får därför den sammanlagt bästa placeringen.

  Då det handlar om ekonomi toppar Luxemburg medan Schweiz ligger överst på hälsoområdet, Norge då det handlar om arbete och utbildning och Holland då det gäller äldrevänlig miljö.

  Att situationen för de äldre totalt sett är bäst i Sverige förklaras med att det finns en lång historik att satsa på välfärdsuppbyggnad.

  Exempelvis noterar man att det är precis 100 år sedan Sverige var först i världen med att införa ett pensionssystem.

  Dessutom pekar man på att äldre i Sverige har goda möjligheter att hävda sig genom att så många är organiserade.

  Hälften av alla 1,6 miljoner som är 65 år eller äldre är med i någon av pensionärsorganisationerna.

  – Det ligger nog en hel del i det och som svensk är jag förstås glad över att Sverige ligger i topp och att levnadsvillkoren är så pass bra. Det visar att det lönar sig att satsa på sociala trygghetssystem och bekämpa fattigdomen, säger Ola Johansson, från PRO Global som tidigare hette Pensionärer utan gränser.

  Är Sverige bra att åldras i? svd.se
  Annons
  Annons
  X

  ”Det är rent horribelt att det inte är samma skattesystem som för dem som jobbar. Är man ensamstående kvinna är det väldigt tufft. Trots allt är det bra att man får så pass bra pension att man har möjlighet att resa lite”, säger Dan Åström, 63, här med hustrun Kerstin Åström, 67.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 4

  ”Det är bra med fri sjukvård, det är mycket viktigt i vår ålder. Ekonomiskt kan det bli svårt, när pensionen sänks samtidigt som hyror och mat blir dyrare. Det är ett otryggt system”, säger Margot Öberg, 78, här med maken Bert Öberg, 81.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 2 av 4

  ”Pensionen är för låg, många äldre har inte pengar till mat och hyra. Det är inte mycket som är bra, de sliter ett helt liv och får inte ut så de klarar sig. Det är dåligt”, säger Carina Jonsson, 49.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 3 av 4

  ”För oss som är äldre har pensionen skött sig själv fram tills på 90-talet, det är värre för dem som är unga nu. Systemet slår hårt mot de som är ensamstående, då är det inte lätt”, säger Eva Lindgren, 68.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X