X
Annons
X

Stig Strömholm: Baronen som bloggade från 1700-talets Paris

Om någon enskild skall hyllas som vägröjare för "informationssamhället" – vilket konkret innehåll man nu än vill ge den vaga termen – har den tysk-franske publicisten Friedrich Melchior Grimm ett starkt anspråk på den hedern.

Att kunskap betyder makt är ju en urgammal sanning. Liksom andra lakoniska visdomsord måste detta kompletteras för att bli en någorlunda anständig sanning. Det är till att börja med uppenbart att om kunskapen delas med många, sjunker dess värde snabbt. Det krävs emellertid åtskilliga ytterligare kompletteringar. En hemlighet som uppfunnits och delas av några få stollar har över huvud taget inte något maktvärde utanför de än mer stolligas krets. För att äga sådant värde måste kunskapen vara sådan att den effektivt kan påverka andra.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X