Barns självmord måste följas upp

Barn så unga som åtta år kan ta sitt liv i Sverige. Men har de inte varit i kontakt med svensk sjukvård fyra veckor före dödsfallet så görs ingen ordentlig utredning. Vi lär oss därför inte av självmordet och risken för att det inträffade kopieras av andra ökar.

Under strecket
Publicerad

I mars ifjol tog en flicka i Kumla sitt liv. Hot via nätet misstänks ha varit en utlösande faktor. ”Så länge staten inte kraftigt satsar på suicidprevention kommer självmorden bland barn och unga att fortsätta”, skriver Alfred Skogberg.

Foto: JONAS ERIKSSON/TT
Annons

När ett barn tar sitt liv sänds budskapet att samhället inte fanns där. Vi räckte inte till. Självmordet säger även att vi måste lära oss av det som hänt och göra allt i vår makt för att det inte ska inträffa på nytt. Men för att en lex Maria-undersökning ska göras krävs att den som tagit sitt liv varit i kontakt med svensk sjukvård fyra veckor före självmordet. Eftersom det inte är olagligt att ta sitt liv gör polisen ingen vidare undersökning. Och om ingen undersöker hur det kunde hända och vad vi måste göra så att det inte upprepas, kan inte systembrister identifieras. Och självmorden kan fortsätta.

För det finns en mängd undersökningar som visar att självmord kan smitta. När någon med självmordstankar kan identifiera sig med en annan persons självmord och tänka ”kan hen kan jag” då kan så kallade copy cat-suicid inträffa. Därför är det av största vikt att de närmast drabbade får den hjälp som behövs så att fler självmord inte ska inträffa.

Annons
Annons
Annons