Barns rättigheter - vuxnas ansvar

Det är hög tid att analysera hur barnets rättigheter respekteras av vuxna i kommuner, landsting/regioner och i statliga myndigheter. Det behövs fler vuxeninsatser, skriver företrädare för Barnombudsmannen, BRIS, ECPAT Sverige, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef Sverige och World Childhood Foundation.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 20 år. Sverige var ett av de allra första länderna i världen att ratificera barnkonventionen ändå uppfyller Sverige långt ifrån alla av de krav som barnkonventionen ställer. Bland annat känner bara vart femte barn i åldern 11 till 14 år till barnkonventionen och dess innehåll och fortfarande får barn i Sverige väldigt olika stöd beroende på var i landet barnet bor. Detta gör att FN:s Barnrättskommitté i Genève riktar kritik mot Sverige och därför uppmanar Barnombudsmannen, BRIS, ECPAT Sverige, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef Sverige och World Childhood Foundation alla barn i Sverige att väsnas för sina rättigheter. Och vi uppmanar alla beslutsfattare och vuxna att lyssna noga.

Sverige har på många sätt varit ett föregångsland vad gäller barnets rättigheter. Vi var först i världen med att redan år 1979 anta en anti-aga lagstiftning som förbjöd alla former av våld mot barn, och vi var bland de allra första länderna i världen att ratificera barnkonventionen för 20 år sedan. Trots det får Sverige kritik från FN:s Barnrättskommitté för att inte uppfylla flera av de grundläggande kraven som barnkonventionen ställer på de länder som likt Sverige har ratificerat den.

Annons
Annons
Annons