Annons

Barns idrott ska inte vara en klassfråga

Barns och ungas fysiska aktivitet är idag beroende av familjens sociala position och ekonomiska villkor. Detta är förhållanden som är oacceptabla och därför bör skolan ta ett betydligt större ansvar för friluftsverksamheten, skriver professorerna Lars-Magnus Engström och fil dr Bengt Larsson.

Publicerad
Foto: SCANPIX

Många unga står idag utanför idrottskulturen. Med ett minskat spontant idrottande och få idrottslektioner, är det en överhängande risk att dessa ungdomar blir så fysiskt inaktiva att de äventyrar sin hälsa. Ökat stillasittande och fysisk inaktivitet har utvecklats till ett folkhälsoproblem med stora samhällskostnader som följd. Flera vanligt förekommande sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och benskörhet är relaterade till fysisk inaktivitet.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons