Annons
X
Annons
X

”Barnmorskornas kunnande sätts åt sidan”

Det måste vara möjligt att driva en verksamhet som baseras på kriterier där förlossningarna till stor del är normala. Om Alliansen menar allvar med att utveckla fler barnmorskeledda enheter måste ersättningssystemet ses över, skriver sakkunniga i en slutreplik.

Förlossningsvården
Foto: Ingvar Karmhed

SLUTREPLIK | FÖRLOSSNINGAR

Det är beklagligt att man inte lyssnar på föräldrarna som tagit del av konceptet Södra BB och har erfarenhet av vården.

Nej, Ella Bohlin, vi bedriver inget skyttegravskrig (SvD Debatt 12/1). Många familjer både väljer och behöver Södra BB:s vårdform och därför finns ett stort behov av att rätta till den ensidiga bild som har spridits i medier. Hur förlossningsvården i Sverige utformas är en fråga som berör alla.

Det går inte att säga att en verksamhet flyttar om inte det allra mest grundläggande, det som utgör verksamheten, flyttar med. Att arbeta med ett koncept som innebär kontinuerlig vårdkedja betyder att samma grupp barnmorskor har hand om graviditet, födsel och eftervård. Om det finns en verklig avsikt att bevara Sveriges enda vårdmodell med kontinuerlig vårdkedja på Södertälje sjukhus bör det förtydligas och ges förutsättningar. Väldigt lite tyder på det för närvarande. Istället råder stor förvirring och föräldrar som är inskrivna på Södra BB:s mödravård är förtvivlade. Det finns tyvärr ingen bra information att ge i nuläget.

Annons
X

Cochrane library är en internationell databas för hälso- och sjukvård. Där finns den allra tyngsta evidensen. Den evidens som vi är ålagda att arbeta efter inom vården. Förra året kom den senaste uppdateringen angående vårdformer för gravida och födande kvinnor. Översikten heter ”Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women”. Man har jämfört vård med kontinuitet med en känd barnmorska eller ett team av barnmorskor genom vårdkedjan med standarvård. Det vill säga fragmenterad vård utan kontinuitet.

Resultatet visar att kvinnor som får vård med kontinuitet får fler normala förlossningar och färre för tidigt födda barn. De är nöjdare med vården och dessutom är vården billigare. I den här stora översiktsartikeln ingår både studier där kvinnor med låg risk för komplikationer ingår och studier där kvinnor oavsett risk ingår. Utfallet blir lika bra. Den slutsats man drar från översikten är att alla kvinnor bör erbjudas barnmorskeledd vård med kontinuitet. Som vi tidigare påpekat är det en vårdform som förekommer mer allmänt internationellt och även i våra grannländer. Södra BB är dock ingen renodlad barnmorskeledd enhet. Kvinnan flyttas inte vid komplikationer, istället kommer läkare till enheten och ansvarar då för vården.

Vi har ingen vilja att gynna okomplicerade förlossningar på bekostnad av komplicerade. Men det måste vara möjligt att driva en verksamhet som baseras på lågriskkriterier där förlossningarna följaktligen till stor del är normala. Experter säger att det inte går med dagens ersättningssystem. Om Alliansen menar allvar med att utveckla fler barnmorskeledda enheter måste ersättningssystemet ses över så att verkliga möjligheter till alternativ ges.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En trolig anledning till de stora svårigheterna att utveckla alternativa vårdmodeller i Sverige är att det fortfarande är det medicinska perspektivet som styr hur vården organiseras kring barnafödande. Barnmorskor finns som regel inte med i expertgrupperna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller i klinik- och sjukhusledningar. Att barnmorskors expertis, professionsområde och forskning inte tas på allvar blir tydligt då konceptet Södra BB läggs ner.

  Det är också allvarligt att Sverige saknar strukturer för att tillvarata medborgarnas behov och åsikter, det vill säga familjerna som får barn. Utvecklingen går mot att vården bör vara personcentrerad och utgå från människan vi möter. Därför är det beklagligt att man inte lyssnar på föräldrarna som tagit del av konceptet Södra BB och har erfarenhet av vården. Det borde Sverige ha råd med. Det råder stor sorg på Södra BB.

  Ingegerd Hildingsson

  professor i omvårdnad Mittuniversitetet, lektor i reproduktiv hälsa Uppsala universitet

  Eva Nordlund

  barnmorska Södra BB, vice ordförande Barnmorskeförbundet

  Jane Stegring

  förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

  Elena Bräne

  vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting

  Catharina Zätterström

  vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting

  Elisabet Ulén

  barnmorska Södra BB och förtroendevald Vårdförbundet

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Ingvar Karmhed Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X