Barnlösa bör få vård på lika villkor

Ofrivilligt barnlösa bör få IVF-behandling på lika villkor oavsett var de bor i Sverige. Riksdagen bör rösta för ett införande av nationella riktlinjer, skriver Lina Ullerstam och Johanna Mannung, förträdare patientföreningen Barnlängtan, tillsammans med docent Matts Wikland.

Under strecket
Publicerad
Inte bara den med god ekonomi ska ha chans att bli förälder, skriver artikelförfattarna.

Inte bara den med god ekonomi ska ha chans att bli förälder, skriver artikelförfattarna.

Foto: TORE MEEK/SCANPIX
Annons

Vid skattefinansierad behandling av ofrivillig barnlöshet råder i dag stor ojämlikhet inom svensk sjukvård. De regelverk som tillämpas är oftast inte baserade på medicinska grunder och många par exkluderas därför från vård trots att de ur ett medicinskt perspektiv borde få den. I förlängningen medför detta att många par tvingas finansiera sina behandlingar privat. Regelverken skiljer även mellan landstingen, vilket gör att chansen att få barn efter IVF-behandling utförd i landstingsregi kan variera mellan 30 och 75 procent beroende på hur många behandlingar ett landsting finansierar. Att genom IVF-behandling få chansen att bli förälder som ofrivilligt barnlös blir därmed en fråga som är kopplad till storleken på parets plånbok. Detta står i skarp kontrast till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons