Barnleukemi ökar i krigets spår

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi står möjligen inför en jättelik miljökatastrof efter det senaste kriget i Irak. Förre presidenten för kvinnliga atomforskare i USA, Leuren Moret, skrev nyligen detta brev till den berömda atomforskaren Helen Caldicott: ”1 000-2 000 ton utarmat uran, mer än tre gångar så mycket som användes i Gulfkriget 1991, har nu hamnat i de irakiska städerna tillsammans med de amerikanska bomberna. Uranet och dess radioaktiva sönderfallsprodukter kommer att långsamt förstöra det irakiska folkets genetiska framtid. Men förstörelsen kommer inte att begränsa sig till Iraks gränser. Vindarna kommer att föra det radioaktiva dammet runt i hela Mellanöstern.”
Det förvånar mig att en docent i fysik, Evelyn Sokolowski, är så illa uppdaterad när det gäller hälsoriskerna vid användningen av utarmat uran. Amerikanska armén och flygvapnet har använt det i bland annat Irak, Afghanistan, Serbien, Kosovo och Sudan.

Sokolowski påstår att Unep (FN:s organ för miljöskydd) skulle ha avfärdat hälsoriskerna för befolkningen i
Bosnien, Kosovo och Serbien, där Nato sedan 1995 har använt granater och bomber med utarmat uran.
Det finns goda skäl för att Unep under ledning av förre finlänske miljöministern Pekka Haavisto de senaste tre åren har tvingats göra flera undersökningar på Balkan, den ena mera omfattande än den andra. Efter den första undersökningen ansåg Haavisto att folkhälsan där ”inte var utsatt för risker, med mindre än att grundvattnet i framtiden skulle komma att förgiftas av det sönderfallande uranet”.
Efter senaste studien i Serbien och Montenegro hösten 2002 sade Haavisto: ”kontamineringen på de så kallade ”hot spots” är vitt utbredd [...] Vi blev förvånade över att vi ännu hittade utarmade uranpartiklar i luften två år efter konflikten. Myndigheterna på de berörda platserna rekommenderas att omsorgsfullt planera hur dessa skall användas i framtiden. All jorderosion medför risker för att utarmade uranpartiklar hamnar i luften.”

Annons
Annons
Annons