Barnets ”tankande” av trygghet påminner om bön

Är bön ett rop för överlevnad? Pehr Granqvist, professor i utvecklingspsykologi, forskar kring anknytningsteori och tro, och ser flera likheter mellan bön och barnets livsavgörande behov av en omvårdare.

Publicerad
Pehr Granqvist.

Pehr Granqvist.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Pehr Granqvist har både gjort kvalitativa intervjuer och experimentella, empiriska studier för att undersöka troendes relation till den högre makten.

Pehr Granqvist har både gjort kvalitativa intervjuer och experimentella, empiriska studier för att undersöka troendes relation till den högre makten.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Att som människa vända sig till en osynlig, högre makt kan i dagens sekulära Sverige te sig som ren dårskap – eller mod. Ingen naturvetenskap i världen kan förklara en guds existens. Ändå envisas så många med att upprätta och vidmakthålla en relation med en föreställd Gud, inte minst via bön.

En disciplin som inriktar sig på att forska kring mänskligt beteende och religiositet är religionspsykologi: Varför tror människan som hon gör, och hur tror hon att den högre makten svarar? Och finns det något i den relationen som kan jämföras med eller appliceras på andra områden?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons