Annons

Barnets bästa inte alltid det genetiska

I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas.
I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas. Foto: MALIN BONDE
Publicerad

Sveriges kvinnolobby beskriver på Brännpunkt utredningen om ofrivillig barnlöshet som en cirkus som ska stoppas och vill därmed att ensamstående kvinnor inte ska få rätt till assisterad befruktning, något många andra feministiska organisationer kämpat för i många år (Brännpunkt 3/10). För oss är det obegripligt att Sveriges kvinnolobby vill neka ensamstående rätt till assisterad befruktning och mycket anmärkningsvärt att de gör det med ett påstående om att ensamståendes barnönskan handlar om att barn skulle vara ”botemedlet mot ensamhet”.

Redan i mars 2012 beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som skulle ge ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. Utformandet av detta förslag har dröjt och bakades in som ett delbetänkande i en större utredning om ofrivillig barnlöshet som bland annat ska utreda om surrogatmödraskap ska regleras i Sverige. Utredningen lämnade delbetänkandet, som enbart behandlar assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, i maj i år. Det har alltså tagit dryga två år innan vi äntligen har ett lagförslag på bordet. Det röstades igenom av en stor riksdagsmajoritet och är mycket efterlängtat och därför är det ytterst beklämmande och överraskande att Sveriges kvinnolobby nu försöker stoppa det.

Annons
Annons
Annons