Annons

Barn utan stöd då förälder avlider

I Sverige förlorar årligen 3000–4000 barn upp till 18 år en förälder – nio varje dag. Men vår erfarenhet är att både sjukvården, förskolor och skolor står som handfallna i mötet med dessa barn, skriver Monika Nyström, Lena Fagéus och Birgitta Gälldin Åberg.

Under strecket
Publicerad
Låt barnen få vara delaktiga, låt dem finnas med i sjukrummen, i dödens väntrum och i sorgen, skriver författarna.
Låt barnen få vara delaktiga, låt dem finnas med i sjukrummen, i dödens väntrum och i sorgen, skriver författarna. Foto: DAN HANSSON

Att få ett svårt sjukdomsbesked gör att hela livet stannar upp – inte bara för patienten. För ett barn som lever med en svårt sjuk eller döende förälder omkullkastas all trygghet. När den sjuke är en ung förälder är det anmärkningsvärt hur osynliga barnen är, både under sjukdomstiden och under tiden som följer efter dödsfallet. Barnen lämnas ofta utanför och den kvarlevande föräldern får på egen hand, utan stöd från samhället kämpa med sitt föräldraskap, trots att hon eller han är i svår kris och sorg.

Låt barnen få vara delaktiga, låt dem finnas med i sjukrummen, i dödens väntrum och i sorgen, skriver författarna.

Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons