Annons

Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen

Migrationsminister Tobias Billström säger sig vilja arbeta mot människohandel och sexuell exploatering av barn. Men att neka barn som saknar pass tillgång till sitt största skydd, familjen, kan knappast vara att se till barnens bästa, skriver Frida Johansson Metso, Flyktinggruppernas Riksråd FARR och Lars Arrhenius, Ecpat.

Under strecket
Publicerad

Den 3 mars i år enades regeringen och Miljöpartiet de gröna om en migrationspolitisk överenskommelse. I denna konstateras att praxisavgöranden i familjeåterföreningsärenden har fått allvarliga konsekvenser för vissa grupper som idag nekas denna rättighet. Situationen har uppstått efter ett antal beslut i Migrationsöverdomstolen och ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket som säger att alla som söker om familjeåterförening måste kunna styrka sin identitet genom pass. Annan bevisning såsom DNA-prov anses otillräcklig så länge identiteten inte är styrkt. I exempelvis Somalia går det inte att skaffa en passhandling som Sverige godkänner, vilket har lett till att somaliska föräldrar i Sverige inte längre kan få hit sina barn.

Regeringen och Miljöpartiet utlovar nu en lösning på problemet med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening. Vi välkomnar detta besked men ser med oro på att den utlovade förändringen inte sker skyndsamt. Migrationsminister Tobias Billström har hittills inte gett uttryck för att vilja genomdriva några omedelbara lättnader eller undantag, även när det handlar om barn i akuta risksituationer.

Annons
Annons
Annons