Annons
X
Annons
X

Barn ska skyddas mot sexuell exploatering

En lucka i lagen gör det möjligt för vuxna att kränka utsatta tonåringar. Det visar fallet med en 16-åring i Malmö som nyligen avgjordes i hovrätten. Nu riktas också FN:s barnrättskommitté återigen kritik mot regeringen. Lagen bör ses över, skriver Carina Ohlsson och Olga Persson, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund.

BRÄNNPUNKT | UNGDOMAR

Det står helt klart att vi behöver ett bättre skydd i sexualbrottslagstiftningen för barn mellan 15 och 18 år.
Carina Ohlsson och Olga Persson

I fredags riktade FN:s barnrättskommitté återigen kritik mot regeringen, bland annat för att svensk lagstiftning brister i att skydda barn mellan 15 och 18 år. Kommittén uppmanar regeringen att göra Barnkonventionen till svensk lag och att likt Finland, Norge och Danmark ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Det nyligen uppmärksammade fallet där en 16-årig tjej träffade en 31-årig man för BDSM-sex utgör ett sorgligt exempel på att FN:s barnrättskommitté har rätt i sin kritik. Nu måste regeringen svara på hur de ska täppa till den lucka i sexualbrottslagstiftningen som gör att en vuxen man som slagit, låst in och kissat på ett utsatt barn som använder sex som självskadebeteende kan frias av rätten.

Annons
X

Alla ska vara lika inför lagen, och för att säkerställa detta krävs en förståelse för att och hur förutsättningar som ålder, kön, psykisk ohälsa och utsatthet i övrigt påverkar möjligheten att hävda sin sexuella integritet. Ska ett omyndigt barn med dokumenterad psykisk ohälsa kunna samtycka till misshandel och kränkande sex?

Den 31-årige mannen och 16-åriga tjejen möttes på ett nätforum för BDSM-intresserade (BDSM står för bondage, disciplin och sadomasochism och används för att beskriva sex där man samtycker till våld och kränkningar). Efter att flickan skrivit på ett slavkontrakt mannen utformat träffades de i hans lägenhet. Under två dagar utstod hon slag, att bli urinerad på, inlåst i en hundbur, fasthängd mot väggen med hjälp av klämmor i brösten och att utföra oralsex tills hon kräktes. Bland annat. Sexet orsakade enligt den efterföljande polisutredningen smärtor, svullnader och blåmärken. 16-åringens föräldrar anmälde till polisen efter att de sett blåmärkena.

Åtal väcktes om grov misshandel.

Mannen friades sedan i både tingsrätten och hovrätten. Misshandeln ansågs inte vara grov (och var därför rent juridiskt möjlig att samtycka till). Han berättade att hon var helt införstådd och dessutom hade uppgivit att hon var 18 år. Enligt henne själv samtyckte hon inte. Rätten kom fram till att 16-åringen utsatte sig för gärningarna för att skada sig själv och att mannen inte hade något ansvar för de fysiska och psykiska skador han åsamkat henne.

Tonårstjejen ansågs ha både förutsättningarna och ”rätten” att själv fatta det stora beslutet om att bli inlåst, slagen och kissad på, samt överblicka dess konsekvenser för den egna sexualiteten och självkänslan. Självbestämmanderätten ansågs högre än den vuxna mannens ansvar att inte utnyttja den överordnade position han automatiskt har i förhållande till ett utsatt barn.

Mannen i det aktuella fallet sökte aktivt upp en ung tjej i syfte att ha våldsamt sex med henne. Självklart måste han då anses vara medveten om att det finns en risk för att den tjej han träffar ljuger om sin ålder, inte vet vad hon ger sig in på och att det tillsynes frivilliga ja:et grundar sig i ett självskadebeteende. Hon ansågs ju inte ens ha förmågan att berätta om sina egna upplevelser, då rätten bedömde henne som icke-trovärdig.

Efter det här fallet står det helt klart att vi behöver ett bättre skydd i sexualbrottslagstiftningen för barn mellan 15 och 18 år. Så länge det finns vuxna män som njuter av att kränka och förnedra unga tjejer sexuellt, och unga tjejer som på grund av låg självkänsla, ångest och press låter sig utnyttjas kommer vi att se fler sådana här rättsfall. Som det ser ut idag är dessa utsatta tonåringar skyddslösa rent juridiskt. Vad ska regeringen göra åt detta?

SKR kräver att regeringen:

• ser över bristerna i sexualbrottslagstiftningen som ledde till den friande domen i det beskrivna fallet

• gör Barnkonventionen till svensk lag

• ratificerar Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp från 2007.

CARINA OHLSSON

ordförande, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

OLGA PERSSON

förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Hemsida:
www.kvinnojouren.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X