Annons
X
Annons
X

Barn ska inte kunna giftas bort i Sverige

Det finns ännu en skamfläck på barnrättsområdet i Sverige. Det gäller avsaknaden av skydd mot påtvingade äktenskap för minderåriga. Vi hoppas nu att lagstiftningen skärps och att alla kryphål täpps till. Det skriver bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, komikern Zinat Pirzadeh och Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.

BRÄNNPUNKT | BARNÄKTENSKAP

Om ett par veckor går Sveriges alla skolbarn på sommarlov. Inte alla barn och ungdomar ser fram emot ledigheten. Tusentals unga oroar sig för att de inte ska få välja sin partner. Inför sommarlovet finns en särskild oro hos många ungdomar för att giftas bort exempelvis i samband med en semesterresa.

Sverige har en lång tradition av att verka för barns rättigheter. På område efter område har vårt land gått före i barnrättsfrågor. Här finns möjlighet för barn att göra sin röst hörd, ett rikligt utbud av barnrättsorganisationer och den banbrytande lagen mot barnaga. Vi har myndigheter som särskilt bevakar barns rättigheter. Sverige var på 1980-talet drivande i arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention.

Trots dessa framsteg finns fortfarande en skamfläck på barnrättsområdet i Sverige. Det gäller avsaknaden av skydd mot påtvingade äktenskap för minderåriga. Det kommer tydligast till uttryck genom blanketten ”Intyg från vårdnadshavare vid ansökan om äktenskapsdispens” som enkelt kan laddas ned från hemsidan hos landets länsstyrelser. Med hjälp av den kan föräldrar ansöka om dispens för att gifta bort sina barn. Den senaste tillgängliga statistiken säger att nio sådana dispenser beviljades mellan 2005 och 2007.

Annons
X

Frågan om barnäktenskap har diskuterats och utretts genom åren utan att särskilt mycket har hänt. Samtidigt upplever tiotusentals unga i Sverige att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Förre justitiekanslern Göran Lambertz fick 2010 regeringens uppdrag att föreslå åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap. Lambertz har, i likhet med den ansvariga ministern Nyamko Sabuni, uttalat sig på ett sätt som inger hopp. De goda intentionerna måste fullföljas. Vi vill se ett betänkande som fullt ut ställer sig på barnens, och framför allt flickornas, sida.

Kampen mot barnäktenskap stannar inte i Sverige. Varje dag gifts 20 000 minderåriga flickor bort runt om i världen. Det motsvarar miljontals flickor varje år.

Många är inte ens femton år gamla när de berövas sin barndom. Giftermålet gör att de går miste om grundläggande utbildning och utsätter dem för faror som våld inom äktenskapet, komplikationer av tidiga graviditeter, begränsad rörelsefrihet och tillgång till medier och information. I rädsla för att giftas bort flyr många flickor till städerna där de riskerar att utsättas för trafficking.

Internationella erfarenheter visar att utbildning är det bästa sättet att förebygga barnäktenskap. Ju längre en flicka går i skolan, desto mer sannolikt är det att hon själv får välja partner och att hon, när hon väl är gift, får möjlighet att fatta egna beslut kring barnafödande, försörjning och de egna döttrarnas skolgång. FN, liksom en rad andra organisationer, driver projekt för att ge flickor utbildning och stöd. Också här har Sveriges regering gått före och i både FN och EU påmint om oförmågan bland många länder att förverkliga de FN-millenniemål som rör flickors och kvinnors rättigheter.

Ett svenskt totalförbud mot barnäktenskap skulle förbättra Sveriges möjligheter att driva frågan internationellt. Att miljontals flickor under 18 år tvingas att gifta sig står i strid med FN:s barnkonvention och den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna – dokument som svenska regeringsföreträdare brukar framhålla.

Internationellt, liksom här hemma, är opinionsbildning avgörande för att barnäktenskap ska försvinna. Arbetet mot barn- och tvångsäktenskap måste bli en angelägenhet för alla. Vi som undertecknar den här artikeln har varierande bakgrund – i religiösa församlingar, privata företag, fackförbund och folkrörelser. Vi har valt att engagera oss i Stoppa barnäktenskap för att sätta press på Sveriges regering och riksdag att verkligen stoppa möjligheten till giftermål för barn under 18 år och att undanröja hotet om påtvingade äktenskap för unga över 18.

Avgörande för att alla barn ska få fortsätta att vara barn är att lagstiftningen skärps och att alla kryphål täpps till – och att vi alla verkar för en icke tillåtande attityd mot barn- och tvångsäktenskap. Det arbetet startar nu.

ANDERS WEJRYD

ärkebiskop Svenska kyrkan

ALEKSANDER GABELIC

ordförande i Svenska FN-förbundet

KARIN WIBORN

generalsekreterare Sveriges kristna råd

EVA AXELSSON

hållbarhetsansvarig KPA Pension

ZINAT PIRZADEH

ståuppkomiker och författare till boken ”Fjäril i koppel”

MARIA ROS JERNBERG

borgerlig vigselförrättare, Värmdö

LÄS OCKSÅ:
Ställ fler och tydliga krav på imamerna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X