Barn ska inte behandlas så här

Tre barn har nyligen med tvång placerats hos sin pappa trots att han är dömd för att ha misshandlat mamman. Att hon levt med skyddad identitet har vänts emot henne, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ.

Under strecket
Publicerad

Vi finner det oacceptabelt att misshandelsdömda mäns intressen i praktiken tillåts väga tyngre än barns bästa, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ.

Foto: JULIA LINDEMALM, JONAS BORG OCH JUREK HOLZER
Annons

Sverige kan misshandelsdömda mäns intressen värderas högre än barns bästa. Naturligtvis skulle ingen domstol eller socialförvaltning uttrycka sig på det sättet, men det finns fall där dessa myndigheters handlande i praktiken innebär att barn traumatiseras för att den misshandelsdömde mannens intressen ska tillgodoses.

I mitten av januari kom en ny dom i ett fall där en våldsutsatt kvinna förlorat vårdnaden om sina tre små barn till den man som misshandlat henne. Mannen är dömd till fängelse för det upprepade våldet mot kvinnan, och i domarna beskrivs hur barnen närvarat vid misshandeln. Barnen har tillerkänts ersättning från Brottsoffermyndigheten och mannen har även dömts att betala skadestånd samt haft besöksförbud.

Annons
Annons
Annons