Annons

Barn ska inte behandlas så här

Tre barn har nyligen med tvång placerats hos sin pappa trots att han är dömd för att ha misshandlat mamman. Att hon levt med skyddad identitet har vänts emot henne, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ.

Publicerad
Vi finner det oacceptabelt att misshandelsdömda mäns intressen i praktiken tillåts väga tyngre än barns bästa, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ.
Vi finner det oacceptabelt att misshandelsdömda mäns intressen i praktiken tillåts väga tyngre än barns bästa, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ. Foto: JULIA LINDEMALM, JONAS BORG OCH JUREK HOLZER

Sverige kan misshandelsdömda mäns intressen värderas högre än barns bästa. Naturligtvis skulle ingen domstol eller socialförvaltning uttrycka sig på det sättet, men det finns fall där dessa myndigheters handlande i praktiken innebär att barn traumatiseras för att den misshandelsdömde mannens intressen ska tillgodoses.

Vi finner det oacceptabelt att misshandelsdömda mäns intressen i praktiken tillåts väga tyngre än barns bästa, skriver Angela Beausang, Roks, Carina Ohlson, SKR, och Tomas Wetterberg, MFJ.

Foto: JULIA LINDEMALM, JONAS BORG OCH JUREK HOLZER Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons