Barn ser tv-reklam som underhållning

Barn behöver träning i att förstå tv-reklamen i stället för att hållas undan kommersiella budskap. Den slutsatsen drar marknadsförarna Marianne Mesko och Jonas Wanneby i en kandidatuppsats om hur barn förhåller sig till och tolkar tv-reklam.

Under strecket
Publicerad
Annons

Debatten om tv-reklam har hittills förts mellan vuxna, och nu var det dags att höra vad de unga konsumenterna själva tycker, ansåg marknadsföringsstudenterna Marianne Mesko och Jonas Wanneby. Det utmynnade i uppsatsen ”Reklamgubbar, lurendrejeri och underhållning” vid Marknadsakademien, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och titeln sammanfattar hur de intervjuade barnen ser på tv-reklam.
Jonas Wanneby och Marianne Mesko har intervjuat 42 barn mellan 7 och 12 år, hur de förhåller sig till reklamen och tolkar reklammakarnas avsikter.

- Det är svårt att bestämma vid vilken ålder barn klarar reklam, då det varierar beroende på egna erfarenheter, säger Marianne Mesko.
Barnen ser, beroende på ålder och erfarenhet, reklamen som underhållning eller paus i tv-tittandet. Alla barn i undersökningen vill se reklam som är ny eller innehåller roliga scener och barnen pratar om reklamfilmer med kompisarna. Flertalet av de äldre barnen, 10-12 år, förstår att avsikten med tv-reklamen är att
sälja men de kan inte alltid urskilja vems avsikt det är.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons