Barn på Färöarna harhögsta halterna PCB

Kvinnor och deras barn på Färöarna har Europas högsta halter av miljögiftet PCB och flamskyddsmedel i sitt blod, trots att de lever långt ut i havet. Barn som har utsatts för miljögifterna visar tecken på störd utveckling.

Under strecket
Publicerad
Annons

För första gången har färöingarnas blod analyserats på halter av bromerade flamskyddsmedlen PBDE (polybromerade difenyletrar) och miljögiftet PCB. Britta Fängström vid Stockholms universitet presentar resultaten i sin doktorsavhandling idag.
Halterna är högst i Europa.
– Det är oroande att man ser så höga halter hos barn och vuxna
i en population som ligger så långt bort. Där borde det vara rent, säger Britta Fängström.

Andra arktiska invånare, inuiter från Grönland och Kanada, har också höga halter i blodet. Men deras livsstil skiljer sig markant från vår, medan färöingarna lever västerländskt.
Hon har undersökt blod och modersmjölk i prover som togs på kvinnor vid tre tillfällen, 1987, 1994–95 och 1999, inom ramen för en långtidsstudie av kvicksilver på Färöarna.
Prover har även tagits på sjuåriga barn år 2000. Deras halter av PCB-föreningar i blodet var nästan lika höga, 70 procent, av vad deras mammor hade
Färöarna gick tidigt ut med kostrekommendationer till gravida kvinnor eftersom valspäck är en traditionell föda, men som som innehåller både kvicksilver och PCB. Trots att de undersökta kvinnorna äter mindre valkött, är halterna PCB fortfarande höga. Och de minskar inte, fast PCB förbjöds för decennier sedan.
– I Östersjön går halterna ner, men inte på Färöarna där befolkningen fortfarande exponeras via födan, säger Britta Fängström.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons