Annons
X
Annons
X

Barn och äldre måste få kosta

START Idag håller Socialdemokraterna valupptakt i Stockholm. Vårt mål är att utveckla ­välfärden. Vi vet att vi har svenska folkets stöd. 92 procent av de tillfrågade i en ny undersökning uppger att de vill se investeringar i skola, vård och omsorg, skriver Mona Sahlin (S).

Vi socialdemokrater har presenterat våra prioriteringar för framtiden. För oss går investeringar i skola, vård och omsorg före nya stora skattesänkningar. Vi kommer att bryta nedskärningstrenden i välfärden.

Socialdemokratin är garanten för sunda offentliga finanser i Sverige. Sverige ska tillbaka till överskott. Välfärden ska utvecklas i den takt ekonomin tillåter.

I lördags lämnade moderaterna sina besked: Moderaterna vill fortsätta att sänka skatten – till vilket pris som helst. Mest till dem som tjänar bäst. Regeringen har redan sänkt skatten med nästan 100 miljarder kronor.

Annons
X

Nu har borgerligheten presenterat nya skattesänkningar i samma storleksordning: Sammantaget summerar de fyra borgerliga partiernas planer till ytterligare 100 miljarder kronor. Det skulle innebära ett kraftfullt angrepp på välfärdslandet Sverige.

Regeringen har tömt de reserver som hittills dolt kostnaden för den borgerliga politiken. Regeringen ärvde ett stort överskott i de offentliga finanserna. Det har gått till skattesänkningar, vilket mildrade återverkningarna. Men ett överskott kan bara skingras en gång. Sedan lånade man till skattesänkningar – och sköt kostnaden på framtiden. Därför har svenska folket ännu inte betalat det fulla priset för den borgerliga politiken.

De svårt sjuka har dock fått betala. Nu slängs cancersjuka ut ur sjukförsäkringen. Nu stiger socialbidragen i mer än åtta av tio kommuner. De sjuka har redan betalat. Där finns inte mer att hämta. Nu står välfärden för alla på tur: Under det senaste året har antalet anställda i skolan, vården och omsorgen minskat med ungefär 25000.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att spara 100 miljarder kronor krävs att nära var tionde anställd i alla skattefinansierade verksamheter sägs upp. I den offentliga sektorn motsvarar det ungefär 12000 lärare och 14000 undersköterskor och 1500 poliser och så vidare. Sammanlagt handlar det om omkring 100000 anställda.

  Borgerlighetens mål är att Sverige ska bli som andra länder. Ett europeiskt genomsnittsland.

  Jag har en annan väg framåt för Sverige. Sverige kan vara möjligheternas land. Ett Sverige där var och en – oavsett bakgrund – kan sträva efter att förverkliga sina drömmar. Ett Sverige i full sysselsättning. Där den sociala rörligheten är hög och fler kan göra klassresor. Det vinner alla på. Tillsammans når vi mycket längre än när var och en sköter sitt.

  Vi kan inte vänta med att sätta jobben först. Vi investerar i 100000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Vi investerar i infrastruktur och bostäder. Och vi sätter bättre sjukvård och skola före nya stora skattesänkningar.

  Regeringens sjukvårdspolitik innebär att företagen har rätt att etablera sig där det är mest lönsamt – inte där behoven är störst. Nu när lagen ändrats är det till-låtet att köpa sig förbi kön i vår gemensamt finansierade sjukvård. Och nu kan våra universitetssjukhus privatiseras. Fyra år till med samma politik innebär mer av vård efter plånbok. I Stockholm förespråkar de borgerliga att Danderyds sjukhus ska säljas ut. Det är bara början.

  Vi vill istället utveckla välfärden. Vi ska anställa fler lärare. Vårt mål är att höja lärartätheten till nio lärare per 100 elever. Det motsvarar ytterligare omkring 6000 lärare. Vi ska ha vård efter behov – inte efter plånbok. Vi säger nej till gräddfiler i vården. Universitetssjukhus ska inte säljas ut. Och vi ska förbättra kvaliteten i förskolan.

  Vi vet att vi har svenska folkets stöd. 92 procent av de tillfrågade i en ny (2–4 augusti) undersökning från Novus uppger att de vill se investeringar i skola, vård och omsorg. Våra barn och äldre måste få kosta. Då har vi inte råd med stora skattesänkningar.

  Vi vill kvalitetssäkra välfärden. Då måste tjänster och arbetssätt inom välfärden utvecklas. Det kräver nya grepp. Vi vill därför införa en nationell certifiering av sjukvården. Jag kommer också att bjuda in till kvalitetssamtal med välfärdens aktörer: Fackföreningsrörelsen, kommuner och landsting – men också de privata aktörer som idag erbjuder välfärdstjänster i Sverige. Syftet är att stärka kvaliteten brett nästa mandatperiod: Hur ska arbetet organiseras för fler trygga heltidsanställningar? Hur ska vi driva på innovationer i välfärden? Vilka ytterligare mål ska vi sätta för att säkra kvaliteten? Hur kan olika aktörer bidra? Och vilka förutsättningar krävs för att lyfta kvaliteten?

  Idag håller Socialdemokraterna valupptakt i Stockholm. Vi inleder vår kampanj. Vi ska belysa svenska folkets vägval: Sammanhållning eller ett kallare Sverige? Välfärd eller nya stora skattesänkningar?

  Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Ökade klyftor skadar Sverige allvarligt. Sverige behöver en ny färdriktning med en ny regering.

  MONA SAHLIN (S)

  partiordförande

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X