”Elever med diagnoser måste få rätt hjälp”

Många elever som har svårigheter i skolan har neuropsykiatriska hinder men dessa utreds inte. Elevhälsovården måste bli bättre på att upptäcka dessa barn så att de kan få rätt hjälp i tid, skriver flera debattörer gemensamt.

Under strecket
Publicerad
Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT
Annons

Det talas idag om stora gruppers utanförskap, både på arbetsmarknaden och i samhället. Kvaliteten i skolundervisningen diskuteras och 10-20 procent av eleverna möter inte skolans kunskapskrav. Den psykiska ohälsan debatteras och många betonar vikten av att förebygga, men sällan kommer det som genererar utanförskap och ohälsa fram.

Annons
Annons
Annons