Annons
X
Annons
X

Barn har rätt till kroppslig integritet

Socialstyrelsens rapport om omskärelse av pojkar lider av en anmärkningsvärd kulturrelativism. Hur kan Socialstyrelsen frånkänna ”muslimska” och ”judiska” barn deras individuella rättigheter medan så kallade ”kristna” barn däremot är individer, undrar Christer Sturmark och flera andra från Humanisterna.

INLÄGG | OMSKÄRELSE

På uppdrag av regeringen presenterade Socialstyrelsen 2007 en rapport om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder (S2005/7490/SK). Med anledning av slutsatserna i denna rapport beslöt Sveriges Kommuner och Landsting den 17 april att rekommendera varje landsting att erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till de boende inom landstinget.

Men Socialstyrelsens rapport lider av en anmärkningsvärd kulturrelativism där individers rättigheter sorteras efter sina kollektiva tillhörigheter. Socialstyrelsen skriver i sin rapport:

”Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas tro och över¬tygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets intresse att bli en del av familjens tro och tradition.”

Annons
X

Den första meningen är givetvis riktig. Framförallt vet vi inte om det föreligger en intressekonflikt eller ej, när små barn omskärs. Vi kan inte fråga dem vad de vill.

Men nästa mening är problematisk. Det kan aldrig vara en värderingsfråga om det förekommer en intressekonflikt eller inte. Antingen förekommer en intressekonflikt (barnet vill något annat än föräldrarna) eller så förekommer det inte (barnet vill detsamma som föräldrarna). Detta är alltså en empirisk fråga, och kan aldrig vara en värderingsfråga. Men Socialstyrelsens analys blir tyvärr betydligt värre:

”Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt.”

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hur kan Socialstyrelsen frånkänna ”muslimska” och ”judiska” barn deras individuella rättigheter? De tycks bara äga rätt att behandlas som delar av ett kollektiv, medan så kallade ”kristna” barn däremot är individer. Hos dem erkänns möjligheten till intressekonflikt med den familj, släkt eller kulturella gemenskap de fötts in i.

  De religiösa beteckningarna ovan står inom citattecken av ett speciellt skäl: Det existerar inga muslimska, judiska eller kristna barn. Lika lite som det existerar socialistiska eller liberala barn. Det existerar bara barn till muslimska, kristna, judiska, liberala och socialistiska föräldrar.

  Är detta semantiskt hårklyveri? Tyvärr inte. Att tala om kristna, muslimska eller judiska barn stärker vanföreställningen att religiös tro är en medfödd egenskap, ungefär som hudfärg eller biologiskt kön. Men så är förstås inte fallet. Religiösa trosföreställningar och accepterandet av religiösa dogmer är inte egenskaper utan personliga ställningstaganden, precis som valet av politiska ideologier eller dogmer.

  Sådana val kan i praktiken inte göras av barn.

  Socialstyrelsens inställning tyder på en förenklad syn på identitet som banar väg för en mycket förenklad människosyn.

  Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sitt ställningstagande: ”För de berörda pojkarna kan det vara av stor vikt för den religiösa och kulturella identiteten att de är omskurna.”

  Det centrala här är dock att varken SKL eller någon annan vet vilken religiös eller kulturell identitet dessa pojkar så småningom kommer att välja. Lika lite som vi kan veta att barn till socialistiska eller liberala föräldrar kommer att bli socialister respektive liberala, lika lite kan vi veta att barn till kristna, muslimska eller judiska föräldrar kommer att bli kristna, muslimer eller av judisk tro.

  SKL tycks tro att religion är en egenskap och inte ett ställningstagande. Det är ett riskabelt felslut och gynnar inte ett mångkulturellt samhälle.

  Det svenska samhället måste värna alla barns rättigheter till kroppslig integritet och egen valfrihet. Sådana mänskliga rättigheter ska inte bara vara förbehållet svenska barn uppvuxna i västerländsk och kristen kulturtradition.

  Kulturell mångfald är eftersträvansvärd och önskvärd i den grad den är frivilligt och fritt vald av alla inblandade. Annars förvandlas tolerans till hänsynslöshet.

  Christer Sturmark, ordförande Humanisterna

  Ellis Wohlner, vice ordförande Humanisterna

  Staffan Gunnarson, förbundssekreterare Humanisterna

  Agneta Blom, fil.dr i statsvetenskap och styrelseledamot Humanisterna

  Olle Häggström, professor i matematisk statistik och styrelseledamot Humanisterna

  Noomi Liljefors, dokumentärfilmare och styrelseledamot Humanisterna

  Eduardo Grutzky, Politisk samordnare ALMAeuropa och styrelseledamot Humanisterna

  Per Kornkall, Fil.dr i växtsystematik, styrelseledamot i Humanisterna

  Patrik Lindenfors, forskare vid Zoologiska institutionen & Centrum för evolutionär kulturforskning

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X