Annons
X
Annons
X

Barn har rätt till en pappa

REPLIK | INSEMINATION

Barn har rätt till sina föräldrar, men det finns ingen rättighet för vuxna att ha barn.
Anders Andersson

På Brännpunkt (
24/9) efterlyser en rad representanter för olika intresseorganisationer en ”mer inkluderande familjepolitik”. Med det avser de en lagändring som gör det möjligt för ensamstående att få assisterad befruktning. Kristdemokraterna lyfts fram som det parti som håller stånd mot en sådan lagstiftning.

Det är riktigt. Vi kristdemokrater vill inte lagstifta bort barns rätt till en pappa. Att pappor är viktiga för sina barn är en gängse uppfattning i alla partier. De partiföreträdare som ivrigt verkar för den efterfrågade lagändringen verkar samtidigt för att fler pappor ska vara hemma under barnets första år, några vill till och med kvotera föräldraförsäkringen.

Annons
X

Pappor har ansvar för sina barn, det är den värdegrunden som vår lagstiftning i övrigt bygger på. Detta eroderas om vi säger att pappor inte behövs. Det vill vi inte medverka till. Barn har rätt till sina föräldrar, men det finns ingen rättighet för vuxna att ha barn. Vi var emot den lag som ger rätt till assisterad befruktning för lesbiska par. De barnen får ju inte träffa sin pappa. Men att ha två föräldrar är ändå tryggare för ett barn då barn med endast en förälder lever i en mer utsatt situation i händelse av förälderns sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Och Barnkonventionen är tydlig med att barn har rättigheter (artikel 7: … så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.) Vi värnar barns rättigheter.

ANDERS ANDERSSON (KD)

ledamot i socialutskottet

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X