Annons

Barn har rätt till en pappa

Publicerad

På Brännpunkt (
24/9) efterlyser en rad representanter för olika intresseorganisationer en ”mer inkluderande familjepolitik”. Med det avser de en lagändring som gör det möjligt för ensamstående att få assisterad befruktning. Kristdemokraterna lyfts fram som det parti som håller stånd mot en sådan lagstiftning.

Det är riktigt. Vi kristdemokrater vill inte lagstifta bort barns rätt till en pappa. Att pappor är viktiga för sina barn är en gängse uppfattning i alla partier. De partiföreträdare som ivrigt verkar för den efterfrågade lagändringen verkar samtidigt för att fler pappor ska vara hemma under barnets första år, några vill till och med kvotera föräldraförsäkringen.

Annons
Annons
Annons