Annons

Barn glöms bort när ekonomer bygger teorier

Är du en sån som äger, köper och säljer? Då är du ”the economic man” och förmodligen inte ett barn. Barn finns inte i nya ekonomiska modeller, trots att beslut inom familjen fattas i en väv av beroenden där barnen är en del.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Har barn egna åsikter? Är barn med och fattar beslut? Inte om man ska tro de ekonomiska teorierna. I de flesta fall då barn över huvud taget ägnas någon uppmärksamhet framställs de snarare som viljelösa dockor. Att barn som subjekt exkluderas kan ses som del i ett större sammanhang. Barn som grupp har – och har genom historien haft – en underordnad samhällsposition, där barns åsikter sällan hörs i offentligheten och där barns egna preferenser negligeras. Utöver klass, kön, härkomst och sexuell identitet är ålder ytterligare ett mänskligt kännetecken utifrån vilket vi grupperar och diskriminerar.

Också inom neoklassisk ekonomisk teori är den vuxna individen referenspunkt. Här beskrivs aktören som ett abstrakt, universellt och oberoende mänskligt subjekt som agerar fritt på marknaden utifrån sina individuella begär. Detta på ett rationellt kalkylerande sätt för att maximera sin egen nytta. Eller som filosofen John Stuart Mill en gång uttryckte det: ”Politisk ekonomi betraktar honom endast som en varelse som strävar efter att uppnå välstånd, och som är kapabel att avgöra vilka medel som är mest effektiva för att lyckas med detta ändamål.” (förf. översättning)

Annons
Annons
Annons