”Barn en nitlott för kvinnors lön”

Under strecket
Publicerad
Annons

Här är ingressen till ett TT-telegram i denna vecka (21/5): ”Runt 90 procent av de hårt prövade a-kassemedlemmarna får snart en lättnad. Från den 1 juli får många sin avgift sänkt med runt en hundring.”

Texten säger i klarspråk följande: Det finns ett icke ringa antal människor i vårt – som Göran Persson d y alltid sade – fina land, som upplever 100 kronor mer eller mindre i månaden antingen som en börda eller som en lättnad.

Annons
Annons
Annons