Barn bör styrketräna för att undvika skador

Runt 60000 barn skadas varje år vid idrottsutövning – och därtill kommer alla förslitningsskador. Den absolut främsta skadeorsaken är felaktig träning. Att avråda svenska barn från den muskelstärkande träning de behöver är ett tungt svek, skriver professor Michail Tonkonogi.

Under strecket
Publicerad

16-årige Billy Hirschfield tränar med hantlar i Waukesha, USA. Där rekommenderas barn och ungdomar att styrketräna minst tre gånger per vecka, skriver artikelförfattaren.

Foto: JEFFREY PHELPS/AP
Annons

I dagsläget är det välkänt att allsidig, lekfull och åldersanpassad fysisk aktivitet är en absolut nödvändig förutsättning för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Grunden för goda motions- och kostvanor och den framtida hälsan läggs i barnaåren.

Att 9 av 10 barn i Sverige tar del i föreningsidrotten är oerhört positivt ur folkhälsoperspektivet. Det finns dock omständigheter som förmörkar denna positiva bild. Socialstyrelsens rapport från 2011 uppskattar antalet barn som skadas vid idrottsutövning till cirka 60000 per år. Det är fler barn än till exempel hela Luleås befolkning. En skrämmande siffra! Denna siffra inkluderar dock inte förslitningsskador som utgör en stor del av idrottsskadorna, vilket gör statistiken än mer oroväckande.

Annons
Annons
Annons