Annons
X
Annons
X

Barn bör lära sig flera språk i förskolan

REPLIK SPRÅK

Horace Engdahl, Peter Englund med flera påstår att det är fel att lära sig engelska alltför tidigt, det vill säga i årskurs ett (20/11). De hänvisar till några humanistiska avhandlingar, som visat att det är bäst att lära sig det egna modersmålet först.

Inte med ett ord refererar de till den omfattande hjärnforskningen, som demonstrerat att ett andra språk måste läras in mycket tidigare än för närvarande. En japan som inte får lära sig r- och l-ljuden kan aldrig ta igen detta som vuxen utan ”fried rice” uppfattas av japanen lika väl som ”flied lice”. Modersmålet måste läras in före tre års ålder. Man kan lära sig ett andra modersmål fram till fem års ålder, men sen stängs hjärnans inlärningsfönster för detta. Få vuxna personer lyckas lära sig tala ett främmande språk helt utan brytning.

1997 ordnande Hillary Clinton en konferens i Vita huset om betydelsen av tidig inlärning av språk, musik och matematik. Vid mötet deltog ledande hjärnforskare och psykologer. Det refererades utförligt i specialnummer av Time och Newsweek. Nyligen talade den ledande amerikanska språkforskaren Patricia Kuhl på ett journalistseminarium i Stockholm om hur hon lärt ameri- kanska barn förstå mandarin- kinesiska.

Annons
X

Det räckte med att låta barnen få höra sagor och leka med kinestalande lärare någon timme per dag under ett par månader. Kuhl menar att det andra språket måste läras in under förskoleperioden. Det är redan för sent att vänta till skolan.

Att lära sig franska eller tyska från 12–15 års ålder är inte särskilt meningsfullt. Hur många i min generation, som tragglat med tyskan i fyra till sex år kan säga så mycket mer än ”Noch ein Bier” och ”Auf Wiedersehn”? Det är inte omöjligt att lära sig ett nytt språk nästan perfekt även som vuxen, men betydligt svårare eftersom andra trögare delar av hjärnan måste användas.

Påståendet att engelskans betydelse minskar är också illa underbyggt. Hur kommer det sig att Indien har blivit världens kontor. Jo. därför att man behärskar engelska i Indien.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nej, låt oss istället se till att våra barn får lära sig fler språk redan i förskolan. En kraftig satsning på att lära våra små barn engelska plus ett tredje språk såsom kinesiska, spanska, franska eller tyska är bland de bästa investeringar vi kan göra för framtiden.

  HUGO LAGERCRANTZ

  professor och överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X