Annons

Barn bör lära sig flera språk i förskolan

Under strecket
Publicerad

Horace Engdahl, Peter Englund med flera påstår att det är fel att lära sig engelska alltför tidigt, det vill säga i årskurs ett (20/11). De hänvisar till några humanistiska avhandlingar, som visat att det är bäst att lära sig det egna modersmålet först.

Inte med ett ord refererar de till den omfattande hjärnforskningen, som demonstrerat att ett andra språk måste läras in mycket tidigare än för närvarande. En japan som inte får lära sig r- och l-ljuden kan aldrig ta igen detta som vuxen utan ”fried rice” uppfattas av japanen lika väl som ”flied lice”. Modersmålet måste läras in före tre års ålder. Man kan lära sig ett andra modersmål fram till fem års ålder, men sen stängs hjärnans inlärningsfönster för detta. Få vuxna personer lyckas lära sig tala ett främmande språk helt utan brytning.

Annons
Annons
Annons