”Barn behöver starka relationer”

Under senare år har anknytningens betydelse vid adoptioner lyfts fram allt mer. Överrepresentationen av adoptivbarn inom psykiatrin förklaras delvis med anknytningsproblematik och blivande adoptivföräldrar får lära sig hur viktig – men sårbar – anknytningsprocessen är.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Egentligen är det ju på grund av anknytningen som vi har adoptioner. Vi vet idag att barn behöver ha ett starkt relationsband till någon eller några vuxna för att utvecklas väl. Och det får de inte på samma sätt på ett barnhem, säger Ulla Moberg-Hovmark, Adoptionsrådgivningen i Skaraborg.

Erfarenhet visar att yngre barn ofta har lättare att knyta an till sina adoptivföräldrar. Förklaringen är bland annat att ju yngre barnet är desto mindre är risken att det har hunnit vara med om traumatiska upplevelser.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons