Annons

Bara priset ska inte vara avgörande

Politikerna bör inte stirra sig blinda på det lägsta priset när det gäller upphandlingar inom vården. Det är avgörande att också kvalitet förs in i konkurrensen om uppdragen, inte minst nu när både psykiatri och äldrevård ska upphandlas i Stockholms läns landsting. Det skriver företrädare för privata Praktikertjänst.

Under strecket
Publicerad

Upphandlingen av Capio Sankt Göran blev en renodlad lägsta pris upphandling där kvalitetens genomslag endast blev cirka 3 procent, vilket vi som Sveriges största vårdgivare tycker var djupt olyckligt. Därför valde vi att inte lägga ett anbud på Sankt Göran. I ljuset av de olika skandalerna inom äldreomsorgen, så är det viktigt att vi återskapar ett fokus på kvalitetskonkurrens inom vården. Det gäller inte minst de kommande upphandlingar inom psykiatri och geriatrik inom Stockholms läns landsting (SLL). Kvalitetskonkurrens kommer att gagna både patienter och skattebetalare och leda till en kontrollerad, sund konkurrens där ”politiken” kommer att få betydligt bättre grepp om kvalitets- och prioriteringsfrågor.

SLL står inför stora förändringar som ett resultat av den genomgripande omläggningen av Karolinska Sjukhusets roll som vårdgivare som kommer att ske under åren 2014–2016 , samtidigt som den kraftiga befolkningsökningen väntas fortsätta med 30000–50000 nya inflyttade per år. SLL har delvis en föråldrad infrastruktur som också måste uppgraderas de närmaste åren.

Annons
Annons
Annons