Annons

”Bara halva sanningen om kvinnors och mäns löner”

Anita Harriman, Lena Johansson och  Clara Berglund.
Anita Harriman, Lena Johansson och Clara Berglund. Foto: Pressbilder

De stora löneskillnaderna mellan könen beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det visar nya beräkningar som vi presenterar i dag, skriver Anita Harriman och Lena Johansson, expertgruppen Lönelotsarna, och Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Under strecket
Publicerad

Medlingsinstitutets årliga rapport som släpptes på tisdagen visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 4,3 procent. Enligt myndigheten är den största orsaken till lönegapet att kvinnor och män finns i olika yrken. Men det är bara halva sanningen. När man jämför löner i likvärdiga yrken, som ställer motsvarande krav på utbildning och ansvar, är lönegapet betydligt större. Nya beräkningar från expertgruppen Lönelotsarna, som i dag presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby, visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken. De stora löneskillnaderna beror med andra ord på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Med likvärdigt menas arbete som sammantaget ställer jämförbara krav på utbildning och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Syftet med lagen är att också komma åt de strukturella löneskillnader som beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns, och som leder till att löner i kvinnodominerade yrken konsekvent är lägre.

Annons
Annons
Annons