Annons
X
Annons
X

Majoritet för att ändra barnpornografilagen

En riksdagsmajoritet kan tänka sig att ändra barnpornografilagen. Det visar SvD:s och Aftonbladets rundringning. Det kan öka chanserna för rättsväsendet att döma personer som laddar ner sexuella övergrepp på barn.

Användarna
[object Object]
Johan Hedin (C), Beatrice Ask (M), Inrikesminister Anders Ygeman, Annika Hirvonen Falk (MP), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD). Foto: Thommy Tengborg/TT

Poliserna vid it-brottscentrum på polisens Nationella operativa avdelning vill ha en lagändring, så att barnpornografibrottet flyttas i brottsbalken från kapitlet om brott mot allmän ordning till kapitlet om sexualbrott.

Det skulle enligt poliserna leda till att brottet prioriteras upp och att det utsatta barnet blir målsägande. I dag är staten målsägande.

SvD och Aftonbladet har pratat med rättspolitiska talespersoner för samtliga riksdagspartier.

Annons
X

Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger direkt att de vill genomföra en lagändring. Så här säger Linda Snecker (V):

– Vänsterpartiet instämmer i att barnpornografilagen borde flyttas till sexualbrott.

Annika Hirvonen Falk är rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet:

– Jag tycker absolut att en sådan förändring bör göras. Den kan dessutom göras smidigt i samband med att hela sjätte kapitlet i brottsbalken om sexualbrott skrivs om när vi inför samtyckeslagsiftning. Vi i sexualbrottskommittén föreslog att den ska börja gälla från 1 januari 2018.

Fyra partier kan tänka sig att göra en översyn av lagen, och ändra placeringen av barnpornografibrottet.

”Det är ju helt uppenbart att vi behöver göra mer”, säger justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Tomas Oneborg


Justitieminister Morgan Johansson (S) aviserade en översyn av lagen i måndags, efter Aftonbladets och Svenska Dagbladets avslöjande av 72 män som har laddat ner sexuella övergrepp på barn:

– Ja, det är ju helt uppenbart att vi behöver göra mer. Det är alltför få fällande domar.

Kristdemokraternas Andreas Carlson är inne på samma linje:

– Ja, vi tycker att man ska överväga en sådan lagändring. Vi var starka pådrivare till att barnpornografilagen kom på plats. Vi har föreslagit en rad åtgärder, bland annat att höja kompetensen inom hela rättsväsendet vad gäller brott som begås på nätet och att fler poliser ska kunna arbeta som nätpoliser.

Roger Haddad, rättspolitisk talesperson för Liberalerna, säger:

– Jag välkomnar en diskussion om var barnpornografibrottet ska placeras i brottsbalken.

Även Centerpartiets Johan Hedin kan tänka sig en flytt av barnpornografilagen:

– Om det inte möter några lagtekniska hinder har vi inget emot det.

Man är ju inte väldigt duktig på sexualbrott heller när det gäller uppklarning och utredning.

Moderaterna kan också tänka sig att ändra lagen. Men Beatrice Ask (M) är inte säker på att det löser problemet:

– Man är ju inte väldigt duktig på sexualbrott heller när det gäller uppklaring och utredning. Så jag är inte säker på att det är problemet. Utan det handlar om vad man har för resurser som arbetar med de här ärendena, säger Beatrice Ask och fortsätter:

– Men det är värt att diskutera hur man ökar lagföringen. För det här är ett stort problem, det är ju en epidemi.

Sverigedemokraternas Adam Marttinen har inga invändningar mot en lagändring:

– Vi lyssnar till och är öppna för vad polisen anser kan göras för att få fler fällande domar när det kommer till barnpornografi. Men generellt så skulle polisen ha bättre förutsättningar att utreda brott med de ökade anslag som Sverigedemokraterna förespråkat under hela den här mandatperioden.

Fotnot: Denna artikel är uppdaterad. Vid första kontakten med Beatrice Ask säger hon att ”jag tror inte lösningen på de bekymmer ni beskriver i artikelserien, är att flytta lagstiftningen från en del till en annan i lagboken”. När en första version av denna artikel publicerats ringer hon upp igen och säger att ”vi utesluter inte att man ser över placeringen i lagen”.

Annons

Johan Hedin (C), Beatrice Ask (M), Inrikesminister Anders Ygeman, Annika Hirvonen Falk (MP), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD).

Foto: Thommy Tengborg/TT Bild 1 av 2

”Det är ju helt uppenbart att vi behöver göra mer”, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X