Annons
X
Annons
X

Bara ett område kan försvaras

Hela landet ska försvaras, enligt regeringen. Men Försvarsmakten koncentrerar sin försvarsplanering till fem områden – och om det blir krig kan endast ett av dem försvaras. Större delen av Sverige ligger utanför dessa områden.

BEGRÄNSAD STRIDSFÖRMÅGA

I går blev det känt att ÖB Sverker Göranson utreds för eventuellt brott mot rikets säkerhet. Orsaken är hans uttalande i den mycket
uppmärksammade intervju som SvD publicerade vid nyår:

– Vi kan försvara oss mot ett angrepp mot ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand, sade ÖB.

Därefter måste Sverige få militär hjälp utifrån, oklart varifrån.

Annons
X

Uttalandet väckte en rad reaktioner. Försvarsminister Karin Enström sade både att detta var en ”rimlig” nivå på försvaret och att ”hela landet ska försvaras”.

Men i Försvarsmaktens planering är det främst fem begränsade områden som man planerar att försvara. Dessa är: Stockholmsområdet, Gotland, Norrbotten, Göteborgsområdet och Skåne.

– Det är de här områdena som ligger i fokus. Det är de områden i Sverige som är de militärgeografiskt viktiga, säger generalmajor Berndt Grundevik, som är Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef.

Det är insatschefen som under fred, kris och krig leder Sveriges stridskrafter.

Försvarsanalytikern Johan Tunberger säger att Försvarsmaktens prioritering av de fem områdena är självklar, men också visar vilka stora luckor som finns i försvaret.

– Det enda området där det finns något som liknar en balanserad militär struktur är Norrbotten med olika slags arméförband och en flygflottilj. På Gotland finns ju ingenting, förutom hemvärn. Om övriga områden ska försvaras måste olika förband föras dit vilket måste övas i förväg och tar tid att genomföra i ett hotande läge. Artilleriet finns i Boden och vid en övning för några år sedan fick man hyra en färja för att få ner kanonerna till Skåne, säger han.

Under det kalla kriget fanns förband med försvarsuppgifter över hela Sverige, försvaret kunde 1988 mobilisera 850 000 man. På 2000-talet svängde pendeln åt andra hållet: Något militärt hot mot Sverige ansågs inte föreligga. Försvarets fokus blev internationella insatser, mobiliseringsförråden tömdes och planeringen för försvar av Sveriges territorium upphörde.

Efter Ryssland–Georgien-kriget 2008 slog pendeln tillbaka. Riksdagen beslutade 2009 att hela landet ska försvaras och 2010 återupptogs försvarsplaneringen. Det är det som nu sker. Genom spel och operativa studier bygger Försvarsmakten upp en försvarsplanering där förbanden får sina uppgifter. Där har Gotland och Stockholmsområdet prioriterats, enligt vad militära källor uppger för SvD.

ÖB Sverker Göranson talade i SvD-intervjun om att försvaret kan klara att försvara ”ett begränsat mål”. I klartext handlar det om att de rörliga förbanden i armén, flyget och marinen, med totalt 25000 personer, endast klarar av att försvara ett enda av dessa fem områden.

– Vi kommer att ha förmåga att försvara ett område med de resurser vi har. Man kan inte splittra sig på två områden, utan man får helt enkelt kraftsamla sig till ett av områdena, bekräftar Berndt Grundevik.

– En kraftsamling kräver att man är bombsäker på att det är där angreppet kommer. Det inbjuder en fiende till att vilseleda med finter och sedan angripa ett annat område, varnar Johan Tunberger.

Den lägsta militära enhet som självständigt kan gå i strid mot en kvalificerad motståndare har brigadstorlek, vilket innebär 5000 man. År 1988 hade Sverige 32 brigader, men i dag finns ingen sådan. Sveriges största markförband är sju manöverbataljoner med cirka 1000 personer i varje.

För att kunna
gå i strid har armén därför nu börjat bygga upp två brigadstridsledningar i Skövde och Boden, som ska kunna leda var sin brigadstridsgrupp på upp till 5500 personer.

– Men detta kräver samverkan och övningar som kostar pengar som vi inte ännu sett till. I dag räcker vår försvarsförmåga inte ens till den veckas strid som ÖB talar om. Utan det kräver att Insatsorganisation 2014 genomförs och att försvaret tillförs nya miljarder från 2014 och framöver, påpekar Johan Tunberger.

De enda markförband som kan spridas över hela landet är hemvärnet eller, som det nu heter, nationella skyddsstyrkorna på 22000 personer. Men dessa har endast lätt beväpning och saknar skyddade fordon.

– Hemvärnet skyddar viktiga anläggningar och infrastruktur, men de är inte operativt rörliga förband som har kapacitet att slå en angripare, säger Berndt Grundevik.

– I formell mening kan man säga att hela landet försvaras eftersom vi har hemvärnet. Men det blir ju i så fall en lek med ord, det är ju inget seriöst försvar, framhåller Johan Tunberger.

Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
Här är områdena som försvaret prioriterar svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X