Annons

Det här glömmer vi att ta upp på arbetsintervjun

Många som arbetar idag kommer bara få 40 procent av sin slutlön i allmän pension från staten.
– Det som sätter guldkant på tillvaron i framtiden är tjänstepension och eget pensionssparande, säger Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia.

Uppskjuten lön är det du ska leva på när du har slutat jobba. Den framtida lönen, mer känd som pension, består i Sverige av allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat sparande. Förr i tiden var den allmänna pensionen mer generös och tjänstepensionens storlek var nästan helt förutbestämd i förhållande till din lön och antal arbetande år. Många som arbetar idag kommer bara få 40 procent av sin slutlön i allmän pension från staten.

– Allt fler märker att den allmänna pension vi får från staten minskar som andel av den totala pensionen. Att medvetenheten ökar är positivt, för det innebär att fler hinner agera i tid, säger Mattias Munter.

De flesta som arbetar i Sverige har någon form av tjänstepension utöver den allmänna pensionen. Pengarna till tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren. Den dagen man går i pension får man utbetalningar från olika håll, beroende på var man har arbetat och vilka pensionsval man har gjort.

– För att i framtiden få ut en rimlig pension måste ett allt större eget ansvar tas för pensionssparandet. Det handlar dels om att säkerställa att man har tjänstepension men också att spara en del på egen hand, säger Munter.

Viktigaste förmånen

Trots att tjänstepensionen blir allt viktigare för den totala pensionen är det något som sällan tas upp vid anställningsintervjuer. Bara 12 procent av svenskar i arbetsför ålder uppger att den de pratade med vid senaste anställningsintervjun tog upp frågan om tjänstepension.

– Det borde vara lika självklart att prata tjänstepension som det är att prata lön under anställningsintervjun. Det ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse eftersom det är den viktigaste anställningsförmånen utöver lönen. Lönesamtalet är också ett utmärkt tillfälle för arbetsgivaren att lyfta fram och sätta tjänstepensionen i ett sammanhang med sina anställda. Att tydliggöra kopplingen mellan lön och pension är viktigt ur flera aspekter och med en löneökning ökar ju i regel också avsättningen till tjänstepension, säger Mattias Munter.

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Annons
Detta är en annons från Skandia, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.