Annons
X
Annons
X

Bankföreningen vill skärpa amortering på bolån än mer

Svenska Bankföreningen, med vd Thomas Östros, vill nu vrida åt tumskruvarna ytterligare för dem med nya bostadslån. Kravet på amortering av nya bostadslån utvidgas. Nytt mål är att beta av bolånen så att bara hälften av lånet blir kvar.

Thomas Östros, vd för Svenska Bankföreningen.
Thomas Östros, vd för Svenska Bankföreningen. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

– Vi anser att 50 procent är en bra nivå för att vi ska uppnå en sund amorteringskultur i Sverige, kommenterar Bankföreningens vd Thomas Östros och tillägger:

– Vi har även inlett en dialog med berörda myndigheter om i vilken takt amortering bör ske.

Det var i mars i år som Bankföreningen och dess medlemmar beslutade att utöka amorteringsrekommendationen till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent. Dessutom får alla nya bolånekunder sedan halvårsskiftet en individuell amorteringsplan från banken.

Annons
X

Nu vill således bankföreningen att amorteringen på nya bostadslån skärps än mer. Ambitionen är att lånet ska ner till en nivå som motsvarar hälften av bostadens aktuella marknadsvärde.

– Vi vill stärka amorteringskulturen och har inlett en diskussion med Finansinspektionen i frågan. Det handlar om en avvägning i vilken takt amorteringen ska göras, säger Thomas Östros till SvD Näringsliv.

Hur lång amorteringstid handlar det om?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är just sådana diskussioner vi för. Myndigheter sitter inne med kunskap om hur de bedömer svensk ekonomi, hur vi klarar en omläggning, säger han och tillägger att en branschrekommendation är överlägsen en trubbig lagstiftning.

  – Banken är professionell i sitt samtal med kunden att göra individuella bedömningar, från fall till fall. Det händer saker i livet - skilsmässor, sjukdom och annat - som gör att banken under särskilda omständigheter måste föra ett resonemang och kunna rucka på kraven om amortering och lätta på amorteringsbördan.

  Målet med det vidgade amorteringskravet är, enligt Thomas Östros, att verka för en sund privatekonomi - att det blir naturligt för låntagare att betala av på sina bolån för att därigenom minska sin ekonomiska sårbarhet.

  Finansinspektionen och dess presschef, Jonathan Holst, är positiv till att bankerna ser risker kopplade till hushållens skulder.

  – Det är självklart att detta är ytterligare en variabel i våra fortsatta analyser. Vi är i ett slutskede där vi ser över olika möjliga spår. Vi har deadline i början av november.

  Jonathan Holst syftar på den tidpunkt då stabilitetsrådet ska mötas och diskutera vilka verktyg som ska tas i bruk för att tygla hushållens växande skuldbörda.

  Varför kommer detta besked från Bankföreningen i dag?

  – Jag tror att bankerna vill ta tag i detta själva. Vi har vetat om en tid att Bankföreningen har haft tankar på att öka kraven på kunderna. Men ännu återstår mycket detaljer. Vi vet ingenting om hur detta ska gå till, säger Jonathan Holst.

  Thomas Östros menar att många hushåll inte bygger upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför vidtas detta skärpta steg så att fler bolånetagare amorterar.

  Hur påverkas bostadspriserna av ett ökat amorteringskrav?

  – En tydligare rekommendation i sig kommer att ha en viss, svalkande effekt i meningen att det blir en större utgift månadsvis för hushåll som berörs.

  Så Bankföreningen vill verka för att ett stadigt stigande bostadspris vänds till motsatsen?

  – Bostadsprisutvecklingen beror framför allt på en extrem bostadsmarknad i storstäderna och det måste politikerna ta ansvar för. Bankerna menar att det är bra för kunden att amortera - att få en större buffert. Vi vill gå före i det här arbetet. Det ska inte gå i långbänk (via lagstiftning - red:s anmärkning).

  Hur ska bostadsbristen på tillväxtorter/i storstäder lösas?

  – Detta, Sveriges största ekonomiska strukturproblem, kan bara politiken lösa. Trycket kommer nu att öka mycket mot politiker för att få igång bostadsbyggandet i storstäderna.

  Vad händer om en enskild bank, en medlem, struntar i rekommendationen om amortering?

  – Vi har god erfarenhet av att rekommendationer fylls med innehåll ute i bankerna, men med flexibilitet utifrån enskilda fall.

  Hur påverkas ”gamla” bostadslån?

  – De påverkas inte efter det är ett befintligt kontrakt mellan banken och kunder, säger Thomas Östros.

  Har du rätt ränta på ditt bolån? svd.se Jämför ditt bolån med grannens svd.se
  Annons
  Annons
  Annons
  X

  Thomas Östros, vd för Svenska Bankföreningen.

  Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X