Annons
X
Annons
X

Bankerna vill att du inte betalar dina skulder

Det borde vara en självklarhet att amortera på bolånet. Men bara var tionde bolånetagare har en bank som uppmuntrar det. För bankerna vet att hur svårt vi än får det i framtiden så sköter vi alltid våra bolån.

I en färsk undersökning, som Novus gjort på uppdrag av TV4 och som presenterades i Ekonominyheterna på onsdagen, så svarar bara 12 procent att banken är mycket angelägen om att de amorterar på bolånen. Det är en skrämmande låg siffra.

35 procent svarar att ”banken föredrar att man amorterar men det verkar inte så viktigt” och 39 procent svarar att ”det tycks inte spela någon roll om man amorterar”. Övriga vet inte.

Det är ett dystert besked tycker jag. Det ska vara självklart att amortera på bolånen. Undantaget är tider då ekonomin är särskilt ansträngd som till exempel under en långvarig sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Undantag är också i de fall då lånen är små i förhållande till bostadens värde.

Annons
X

För vi kan inte utgå ifrån att bostäder alltid ökar i värde. Den enorma värdeökning som många sett på sina bostäder under flera år är något vi inte kan räkna med framöver.

Mycket talar för att de genomsnittliga priserna kommer att falla när räntorna stiger. Och kommer bostadsbyggandet igång så ökar utbudet och pressar ner priserna.

Bortser vi från prisökningar så sjunker faktiskt bostadens värde i takt med att olika renoveringsbehov kommer närmare. Vitvarorna tar slut efter tio år, huset måste målas om med ungefär samma regelbundenhet, taket kan behöva läggas om och mycket slits med åren och behöver målarfärg, tapeter och nya golv.

Därför bör man antingen amortera eller spara i den takt som man räknar med att behöva investera i bostaden. Men sparar vi är det oftast en sämre affär eftersom räntan på sparkontot är lägre räntan på bolånet.

Undantaget är äldre människor som kan få svårt att få ett bolån för en större renovering på grund av att pensionen är låg. Då kan det vara bra att istället ha lånet kvar och samtidigt se till att spara renoveringspengar.

Men för bankerna är det bra om vi fortsätter att låna och minskar lånen. Så länge som vi är de bästa låntagare bankerna kan ha. I förra finanskrisen, i början på 90-talet, steg räntorna kraftigt. Men bankerna gjorde minimala förluster på sin utlåning till hushållen.

I dag kräver bankerna ofta att vi amorterar eventuella topplån. De är också mer riskfyllda för bankerna. Men bottenlånet behöver sällan amorteras. Tvärtom kan det bli som för kollegan som inte fick betala av på sitt lån.

När han hade en större summa pengar tyckte han att det var en bra lösning. Men det tyckte inte banktjänstemannen som vägrade ta emot pengarna och tyckte att han kunde ha dem till annat kul.

Hur mycket är det då rimligt att amortera? Det varierar givetvis från varje person och handlar om hur ekonomin ser ut för övrigt. Men en tumregel kan vara att ha halva bostaden betald den dag då löneinkomsten byts mot pension som är lägre.

Är du 45 år och räknar med att arbeta till 67 år och har 3 miljoner i lån på en bostad som är värd 3,8 miljoner. Då bör du ha betalat av 1,1 miljoner under de 22 åren. Alltså ungefär 50 000 kronor per år.

Med alltför höga lån är man också mycket sårbar om något händer som en skilsmässa, där bostaden kanske ska omsättas, i två eller om möjligheten till ett jobb kräver ett hastigt uppbrott och flytt.

Novus-undersökningen visar också att vartannat hushåll bor i en belånad bostad. Men det är första efter 30 som det tar fart. Under 30 är det bara ett hushåll av fem som har lån på bostaden. I åldersgruppen 45-59 år är det 65 procent.

Det genomsnittliga bolånet för hushållet är 960 000 kronor. Men det yngre lånar mer. I åldersgrupperna upp till 45 år är det genomsnittliga lånet på cirka 1,2 miljoner.

Det är också vanligt med topplån. I genomsnitt har vart fjärde hushåll topplån. Bland 60-plusarna är det fortfarande 12 procent som har topplån.

De som amorterar på sina bottenlån amorterar i genomsnitt 1 120 kronor i månaden. Bäst på amorteringar är 30-44-åringarna som betalar 230 kronor mer.

Finansinspektionen beslutade nyligen att sätta ett tak för bolån på 85 procent av bostadens värde. Men det står bankerna fritt att ge lån utan säkerhet på mer, så kallade blancolån med högre ränta. Finansinspektionen valde tak hellre amorteringskrav vilket vi kommenterat tidigare.
Bolånetak missgynnar unga

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X