Analys

Carolina Neurath:Bankerna kan fortsätta mjölka

Carolina Neurath

Nöjda, långvariga kunder är lite av finansvärldens modersmjölk. Men en kunds positiva uppfattning av ett enskilt bolag och vad som är ett bolag som agerar kundvänligt kan skilja sig markant. Det framgår tydligt av mätningen från Svenskt Kvalitetsindex.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Få saker får politikerna att gapa så högt som storbanker. På senare tid är det främst bolånemarginalerna som hamnat i grälets centrum där finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman står på ena sidan av sargen, och passiva bankchefer på den andra.

Samtliga banker fortsatte under årets tredje kvartal att höja sina bolånemarginaler. Såväl Swedbank som Nordea kunde i sina kvartalsrapporter visa upp överraskande starka räntenetton, det de tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor. Allt pekar på att gapet mellan bankernas upplåningskostnader och den ränta bolånekunderna betalar har ökat. Det vill säga, bankernas resultat matas till stor del av svenska bolånekunder.

Annons
Annons
Annons