Annons
X
Annons
X

Bakslag för Byggnads

Enligt EU:s domstol var Byggnads blockad av bygget i Vaxholm 2004 ett hinder för friheten att erbjuda tjänster som inte var motiverad av hänsyn till arbetstagarna.

Konflikten mellan Byggettan och det lettiska byggföretaget Laval un Partneris, som byggde om en skola i Vaxholm, har kommit att stå som en symbol för de talrika avtalsstriderna.
Konflikten mellan Byggettan och det lettiska byggföretaget Laval un Partneris, som byggde om en skola i Vaxholm, har kommit att stå som en symbol för de talrika avtalsstriderna. Foto: SCANPIX (ARKIV)

Det var i november 2004 som dotterbolaget till det lettiska företaget Laval utsattes för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats. Företaget tvingades så småningom ge upp det pågående skolbygget i Vaxholm och blockaden ledde till att bolaget försattes i konkurs.

Arbetsdomstolen (AD) tog i mars 2005 ställning i konflikten genom ett provisoriskt beslut. Då bedömde AD att den fackliga blockaden inte stred mot reglerna. Men AD tog inte slutlig ställning, utan valde att vända sig till EU:s domstol och bad om hjälp med bedömningen.

Nu ska ärendet återigen upp i AD, med en ny huvudförhandling mellan partnerna.

Annons
X

– Vi har väntat på EG-domstolens besked, och nu låter vi partnerna yttra sig om det beskedet, säger domaren Inga Åkerlund till SvD.se.

Än har domstolen inte läst domen från EU:s domstol, eller EG-domstolen som är det korrekta namnet. Men AD kommer att följa de rekommendationer som ges i domen.

– Självklart förväntas vi följa de besked som ges, men de ser olika ut i olika domar. Det kan vara både direkt anvisningar och punkter som det ankommer på den nationella domstolen att ta ställning till, men det vet vi först när vi läst domen, säger Inga Åkerlund.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den lettiska regeringen har protesterat mot den svenska hållningen. Lettland ser den fackliga blockaden som ett brott mot EU:s grundlagar som garanterar fri rörlighet över gränserna.

  Enligt domstolens pressmeddelande är rätten att vidta fackliga stridsåtgärder en grundläggande rättighet. Men stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att garantera utsända anställda deras arbets-och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet.

  Domstolen konstaterar att arbetsgivare är skyldiga att uppfylla vissa regler som gäller arbetstagarna enligt utstationeringsdirektivet.

  Svensk lag ger facken rätt att ta till stridsåtgärder även mot utländska företag som har kollektivavtal på hemmaplan och som arbetar tillfälligt i Sverige. Detta för att facken ska kunna verka för sund konkurrens mellan olika arbetsgivare och för jämförbara löner och anställningsvillkor i Sverige.

  Men domstolen anser att reglerna innebär diskriminering om motiveringen inte är hänsyn till ordning, säkerhet och hälsa. Syftet att verka för sund konkurrens och jämförbara arbetsvillkor räcker inte, enligt domstolen.

  Välkommet bakslag blogg.svd.se Tidigare artiklar om Vaxholmsmålet svd.sesam.se

  TT & Tobias Olsson

  Annons
  Annons
  X

  Konflikten mellan Byggettan och det lettiska byggföretaget Laval un Partneris, som byggde om en skola i Vaxholm, har kommit att stå som en symbol för de talrika avtalsstriderna.

  Foto: SCANPIX (ARKIV) Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X