Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Peter Benson/ Daniel Hniopek: Bahnhof sopar banan med konkurrenterna

Den lilla internetoperatören Bahnhof visar både tillväxt och lönsamhet i toppklass. Risken är ganska hög men aktien bör fortsätta upp om det stämmer att vi har att göra med ett kvalitetsbolag som kan fortsätta överprestera mot konkurrenterna i många år till.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bahnhof är en nischad internetoperatör som främst levererar bredbandstjänster till privat- och företagskunder, samt driver datahallar. Ledorden är integritet och säkerhet där Bahnhof strävar efter att skydda sina kunders data mot exempelvis övervakning eller läckor. Data lagras inte längre än vad som krävs i lag och uppgifter lämnas bara ut till myndigheter om det finns misstanke om allvarliga brott. Med denna strategi och ett allmänt fokus på kundservice och god teknisk prestanda har Bahnhof i dagsläget lyckats locka fler än 200 000 kunder, en siffra som växer stadigt. Bolaget grundades i Uppsala 1994 och har idag cirka 150 anställda och beräknas nästa år omsätta 1 miljard kronor, mot fjolårets 650 Mkr. Rörelsemarginalen ligger stadigt över 10 procent vilket är bra för en operatör som till stor del hyr in sig i öppna nät.

Bahnhof har alltid hållit entreprenörsfanan högt och testat nya vägar. Mestadels med framgång. Det senaste äventyret är det delägda dotterbolaget Elementica.

**Det här är ett pionjärprojekt **där Bahnhof tar minimalt med risk men ändå har skapat sig möjligheten att utifrån beprövad teknik bygga en unik serverhall granne med Stockholms fjärrvärmeverk. Möjligheten att återvinna spillvärmen från serverhallen ger en bra kalkyl där värdet enligt Bahnhof blir 3 miljarder kronor om serverhallen blir fullt uthyrd. Bahnhof har flaggat för en särnotering av Elementica. Tidpunkten är oklar men om de nu pågående försäljningsinsatserna går bra så är vår gissning att ett särnoterat Elementica får ett värde motsvarande 500 Mkr för Bahnhofs 73-procentiga andel. Det skulle motsvara en tredjedel av det potentiella framtida värdet med avdrag för byggkostnaderna, som Bahnhof bedömer till 750 Mkr.

**I en orolig värld **är Bahnhof ett bra bolag eftersom marknaden för nättrafik lär växa oavsett konjunktur. Vid kursnivån 150 kronor är börsvärdet 1,6 miljarder kronor och kan aktien se dyr ut med ett p/e-tal på 22 på årets väntade vinst. Bättre blir det när man tar man hänsyn till att Bahnhof har en rejäl nettokassa, en hög tillväxt samt om man tror på vår bedömning att Elementica-innehavet senast nästa år kan värderas till cirka 500 Mkr. Då faller värderingen till 10 gånger rörelseresultatet för 2018. För ett tillväxtbolag är det billigt. I ett optimistiskt scenario blir tillväxt, lönsamhet och värdering något snäpp högre vilket får stor utväxling på aktien. Bahnhof är en köpvärd aktie om man kan leva med risken för ett pessimistiskt scenario, där de positiva spiralerna bryts och vänds till sin motsats.

Läs fördjupad analys ↓

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1

Fördjupning

Fördjupad analys Bahnhof

SvD:s förväntningar på Bahnhof 2015 2016e 2017e 2018e
Omsättning 651 800 1 000 1 200
- Tillväxt 26.8% 23.0% 24.9% 20.0%
Rörelseresultat 83 95 120 144
- Rörelsemarginal 12.8% 11.9% 12.0% 12.0%
Resultat efter skatt 65 74 597* 113
Vinst per aktie 6.00 6.90 55.50* 10.50
Utdelning per aktie 3.25 3.75 4.50 5.50
P/E 25.3 22.0 2.7* 14.4
EV/EBIT 17.9 15.6 2.0* 10.4
EV/Sales 2.3 1.9 1.5 1.2
* Antar orealiserad värdeökning Elementica på 500 Mkr.

Tidigare aktieanalyser:

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X