Både miljötänk och tillväxt är möjligt

Det finns enorma möjligheter för politiska partier att driva fram en lösning på frågan om miljöhänsyn och tillväxt, skriver forskarna Mats Williander och Thomas Nyström.

Under strecket
Publicerad

Produkt designad för ett kortvarigt liv?

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Annons

Tre av de viktigaste samhällsfrågorna, välfärd, sysselsättning och miljö står i dag i konflikt till varandra därför att ekonomisk tillväxt har en stark negativ miljökoppling. Tillväxten som har gett oss vår välfärd, äventyrar samtidigt livsbetingelserna för oss och för kommande generationer.

Den kopplingen är extremt viktig för politikerna att lösa, men vad läser vi? Jo, Miljöpartiet förespråkar ekonomisk nolltillväxt utan någon djupare analys av samhällseffekten. Tagelskjorta och uppoffringar, som blir effekten, lär knappast leda till folkets jubel. Folkpartiet å andra sidan vill fortsätta prioritera ekonomisk tillväxt, det vill säga väljer att fortsätta såga av grenen vi sitter på. Skälet man anger är att just att den ekonomiska konsekvensen av nolltillväxt blir mycket negativt med till exempel kraftigt minskande pensioner. Ekosystemet bryr sig dock föga om det, så problemet kvarstår.

Annons
Annons
Annons