X
Annons
X

”Bäddat för olyckor när ryssarna tar risker”

Den 12 april var ett ryskt stridsplan bara något tiotal meter från en amerikansk jagare. Det går inte att utesluta olyckor och incidenter som följd av ett alltmer riskfyllt ryskt agerande, skriver tidigare försvarsminister Sten Tolgfors.

En bild från den 12 april då ett ryskt Suchoj Su-24-plan gjorde en mycket låg flygning mycket nära amerikanska jagaren USS Donald Cook i södra Östersjön. Bilden kommer från USA:s militär.
En bild från den 12 april då ett ryskt Suchoj Su-24-plan gjorde en mycket låg flygning mycket nära amerikanska jagaren USS Donald Cook i södra Östersjön. Bilden kommer från USA:s militär. Foto: Handout US Navy/AP

DEBATT | RYSSLAND

Rysslands överflygningar av den amerikanska jagaren USS Donald Cook utanför Polens kust visar hur landet uppträder också på sätt som skapar risk för andra. Det finns inga rimliga skäl att flyga något tiotal meter från ett annat lands fartyg.

Svenskt spaningsflyg har tidigare fått närgångna besökare och motmedel har släppts mot svenska försvarets flygplan – så nära att det enligt ÖB "nästan studsar i plåten hos oss".

Flyger man återkommande mycket nära andra länders flygplan eller fartyg, utan att acceptera radiokontakt, eller med avslagen transponder, så är världen bara en nysning ifrån en olycka, allvarlig incident, eller förlust av människoliv.

Annons
X

På samma sätt, med närgångna förbiflygningar, har Ryssland uppträtt mot amerikanska örlogsfartyg i Svarta Havet. Ryska flygningar genomförs utanför USA:s västkust, nära Storbritannien, via Engelska Kanalen, ner mot Portugal, liksom i luftrummet i riktning Japan. Närtida exempel kommer från Syrien och gränsen mot Turkiet.

I tre av områden kring Natos flanker – i Östersjöområdet kring Kaliningrad, Svarta havet kring Krim och Östra Medelhavet kring Syrien – sammanfaller ett utmanande ryskt agerande med landets vilja att upprätta icke-tillträdeszoner, genom sensorsystem och system för fjärrbekämpning, särskilt långräckviddigt luftvärn. Frågan är om det vi nu ser visar rysk vilja att fylla dessa zoner av internationellt luftrum och vatten med egen militär närvaro, eller ambition om framtida egen kontroll. Det diskuteras samtidigt hur ryska satsningar på ubåtsvapnet syftar till att försvåra eller förhindra amerikanska förstärkningar av Natos flanker.

Att Ryssland agerar utmanande mot USA i Östersjöområdet är ingen slump. Syftet är att inför USAs allierade demonstrera vad man anser vara amerikansk svaghet och skapa osäkerhet inom Nato om USA:s engagemang. Men återhållsamhet och ansvar är något annat än svaghet.

Skissande hand på vitt papper
Berikande kunskap – SvD accent kurser

Skräddarsydda kurser i ämnen som intresserar och engagerar både kropp och själ.

Även om ryssarna ser Obama-administrationen som svag, så talar mycket för att effekten blir motsatsen till den avsedda. USA får genom det ryska agerandet tydliga signaler om i vilken riktning utvecklingen går och har börjat anpassa sig därefter, till exempel genom ökad närvaro i Baltikum och Östersjöområdet. För USA är det nödvändigt att upprätthålla havens frihet och solidaritet med allierade.

Det ryska agerandet måste ses mot bakgrund av annekteringen av Krim, kriget i östra Ukraina, kärnvapenretorik och informationsoperationer. Det handlar om att skrämmas, så splittring i EU och Nato och genom utrikespolitisk konfrontation uppamma inrikespolitiskt stöd.

  1. Rysslands agerande visar en långsiktig ambition att ifrågasätta USA:s engagemang för bland annat Baltikum. Det är inte bara enskilda händelser som överflygningar som tyder på det. Natos flanker inringas med zoner där landet genom långräckviddiga sensorer och vapensystem vill hindra USA:s tillträde. Förstärkningar skall kunna blockeras genom satsningar på ubåtsvapnet.
  2. Det går inte att utesluta olyckor och incidenter som följd av det ryska agerandet. Tvärtom är uppträdandet stundom så riskfyllt att omvärlden måste utgå från att olyckor och incidenter kan komma att inträffa. De kan ske i Östersjöområdet, men de kan lika gärna ske i någon annan del av världen. De kan drabba såväl militärt allianslösa stater som Natomedlemmar eller länder i Asien som har bilaterala säkerhetsarrangemang med USA.
  3. Ryssland skulle troligen lägga ansvaret för att de-eskalera situationen på motparten. Hela idén med ett riskfyllt uppträdande är att skapa osäkerhet och sätta press på länders politiska system.
  4. Att försvaret har beredskap är viktigt. Men mycket viktigt är också att det finns mental beredskap bland civila, politiska och militära befattningshavare att hantera olyckor, incidenter och sammanhängande situationer. Det nås genom övning, men också genom analys på förhand av hur olika situationer kan och behöver mötas.
  5. USA:s utrikesminister John Kerry kallade överflygningen av USS Donald Cook i södra Östersjön ”provokativ” och ”farlig”. Kerry sa att fartygschefen enligt insatsreglerna hade haft rätt att öppna eld för att värna sitt fartyg. Det finns en risk att Ryssland inte förstår var USA:s röda linjer går, om liv och säkerhet riskeras av äventyrligt uppträdande.
  6. Det måste förhindras att slump, ogenomtänkt risktagande, olyckor eller incidenter utlöser händelsekedjor som får eget liv, i någon del av världen. Det finns ingen anledning och inget intresse för någon att riskera detta. Det krävs kanaler för samband på politisk och militär nivå, av den typ som fanns under kalla kriget.
  7. Eftersom ett syfte är att söndra europeisk och transatlantisk sammanhållning måste det ryska agerandet mötas med ett sammanhållet europeiskt säkerhetspolitiskt uppträdande. Den senaste tidens händelser visar hur Sveriges säkerhet nära hänger samman med utvecklingen i det vidare Östersjöområdet. Sverige bör ta steget in i Nato.

Sten Tolgfors

försvarsminister 2007–2012

Sten Tolgfors Foto: Jonas Ekströmer/TT
Annons
Annons
X
Annons
X

En bild från den 12 april då ett ryskt Suchoj Su-24-plan gjorde en mycket låg flygning mycket nära amerikanska jagaren USS Donald Cook i södra Östersjön. Bilden kommer från USA:s militär.

Foto: Handout US Navy/AP Bild 1 av 2

Sten Tolgfors

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X