Bäddat för it-drivet tillväxtlyft i Europa

Under strecket
Publicerad
Annons

Är det dags för Euroland att följa USA i spåren och få ett it-drivet produktivitets- och tillväxtlyft?
Frågan kan verka långsökt. De makroekonomiska konjunktursignalerna från EMU:s kärna är ju fortsatt dystra. Tyskland balanserar på nytt på randen till en recession, samtidigt som unionens regeringschefer är indragna i en politisk brottningsmatch om hur man på ett någorlunda godtagbart sätt skall kunna fuska med Maastrichtavtalet.
Men ser man på den mikroekonomiska verkligheten finns det faktiskt anledning till en viss optimism på lite sikt.

Det råder i dag ingen tvekan om att det existerar ett klart samband mellan en ökad it-spridning, en stigande produktivitet och i förlängningen en stark ekonomisk tillväxt och en växande välfärd, konstaterar Världsekonomiskt forum (WEF) i sin nya granskning av 104 länders it-mognad. Det är ”produktivitetsmiraklet USA” ett tydligt belägg för.
Men även Europa ligger långt fram när det gäller satsningen på och spridningen av informationsteknologin. Och det gäller inte
bara det lysande exemplet Norden. Tolv av 20-i-toppländerna på WEF:s rankinglista är europeiska, inklusive Tyskland och Frankrike.
Trots det har USA fortsatt att dra ifrån. Något lyft för produktivitet och tillväxt som liknar det amerikanska har inte synts i Euroland. Men det finns förklaringar till det, visar den intensiva forskning på området som bedrivs.
Det är inte produktionen inom it-sektorn som primärt höjer produktiviteten. Det är när företag, förvaltningar och hushåll tagit till sig och anpassat arbetsrutiner och vardagsbeteende till den nya tekniken som den får fullt genomslag. Det verkar ta längre tid än vad man förr trott. Och it-vågen startade betydligt tidigare i USA än Europa, redan på 1980-talet.

Annons
Annons
Annons