Torbjörn Elensky:Bacon lär oss att göra upp med gamla idoler

Till höger första översättningen till engelska av Francis Bacons ”Novum organum” 1676. 
Till höger första översättningen till engelska av Francis Bacons ”Novum organum” 1676. 

Francis Bacon var övertygad om att vi människor inte kan försvara oss mot det onda utan att känna dess sanna natur. I ”Novum organum” från 1620 kritiserar han den gamla vetenskapen på ett sätt som är aktuellt och tänkvärt än i dag.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det var när universiteten körde fast – på grund av prestige, makt, ideologiska låsningar och religiös styrning – som de som ville hitta ett sätt att söka kunskap om verkligheten förutsättningslöst under 1600-talet startade självständiga akademier. Det gällde att bryta sig ur de låsningar och krav som fanns vid de stora institutionerna. En av de viktigaste av dessa akademier var The Royal Society i London. Den grundades 1660, med målsättningen att ägna sig åt experimentell vetenskap för det gemensamma bästa. Dess motto, Nullius in verba, betyder att man inte ska ta någons ord för sant utan att själv undersöka saken. Det kommer ur Horatius första epistel till Maecenas, där det på svenska, i Ebbe Lindes översättning, lyder: ”Aldrig svärja på det, som magistern sagt, är min grundsats.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons