Bäckströms initiativ en känga till regeringen

Under strecket
Publicerad
Annons

Som ny vd för Svenskt Näringsliv gjorde Urban Bäckström sitt första utspel i veckan. Han tillsätter vad han själv kallar ”en kris- och förtroendekommission” eftersom regeringen inte gör det. Kommissionen ska vara bred och förankrad, enligt utspelet. Frågan är bara vilka som ska delta.
Kafferep, samtal, diskussionsgrupper. Regeringen har försökt med det mesta för att hitta forum för många att diskutera gemensamma lösningar. Oavsett form har det sällan lett fram till några resultat. Senaste exemplen är tillväxt- och ohälsosamtal. När det gäller tillväxtsamtalen verkade regeringen vara den part som i slutänden var minst resultatinriktad. I ohälsofrågan var det Svenskt Näringsliv som hoppade av.
De privata arbetsgivarna brukar inte komma med någon större entusiasm vid den här typen av sammankomster. Standardkommentaren brukar vara ”kallar regeringen, kommer vi, det vore oartigt att inte göra det”. Men någon större tilltro till konkreta resultat brukar inte finnas.

Därför är det svårt att tolka
innebörden av Urban Bäckströms initiativ. Att det innehåller tydlig kritik mot regeringen är ställt utom allt tvivel. ”Arbetet med att stärka den svenska samhällsekonomin tycks ha stannat av”, skriver han i en debattartikel.
Ett prioriterat diskussionsämne för kommissionen ska vara ”problem på arbetsmarknaden”. Vilka de är sägs dock inte klartext. Att ändrade konflikt-regler på nytt står högt på de privata arbetsgivarnas förändrings- agenda råder inget tvivel om.
Kraven är inte nya, men sedan slutet av april har Svenskt Näringsliv tydligt visat var prioriteringarna ligger. Fackens makt måste minska är budskapet. Sympatiåtgärder måste förbjudas, konfliktreglerna ändras och medlare ges ökade befogenheter att stoppa konflikter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons