Annons
X
Annons
X

”Backar regeringen från ministrarnas löfte?”

En oberoende institution för de mänskliga rättigheterna skulle inrättas i Sverige. Ministrarna Wallströms och Bah Kuhnkes budskap och åtagande var tydliga men varför återspeglas inte denna beslutsamhet i årets budgetproposition? Det skriver representanter för sex organisationer.

DEBATT | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Sverige behöver en oberoende och kraftfull människorätts-institution som granskar, skyddar och främjar allas mänskliga rättigheter i vårt land.

I juli i år aviserade utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att regeringen tänker föreslå för riksdagen att en oberoende institution för de mänskliga rättigheterna inrättas i Sverige. Ett välkommet besked som det svenska civilsamhället arbetat för och väntat på länge. FN har upprepade gånger uppmanat Sverige att i enlighet med internationella principer inrätta en institution som granskar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter på det nationella planet. FN har även erbjudit Sverige stöd i processen. Av EU:s medlemsländer har 17 stater, bland annat Danmark och Finland, inrättat sådana institutioner. Mot bakgrund såväl av Sveriges stolta tradition att hävda mänskliga rättigheter i andra länder som de rättighetskränkningar som faktiskt sker i vårt land är det hög tid att vi gör detsamma.

**Wallströms och Bah Kuhnkes **budskap och åtagande var tydliga men varför återspeglas inte denna beslutsamhet i årets budgetproposition? När vi nu granskar budgeten för att se hur den kommande institutionen ska finansieras finner vi – ingenting.

Annons
X

I budgetpropositionen meddelar regeringen som tidigare att en strategi för mänskliga rättigheter ska tas fram, och nämner att en viktig del av strategin är att föreslå ett inrättande av en oberoende nationell människorättsinstitution. Men budgeten innehåller inga tidsramar, riktlinjer eller konkreta förslag. Inte heller är några extra finansiella resurser avsatta till arbetet med vare sig strategin eller inrättandet av människorättsinstitutionen.

En ny strategi för mänskliga rättigheter i Sverige behövs, och vi har väntat i fem år på en sådan. Men att göra inrättandet av en människorättsinstitution beroende av regeringens strategi är inte nödvändigt och riskerar bara att ytterligare fördröja processen. Det är därför mycket olyckligt att regeringen nu tycks se strategin som en förutsättning för att institutionen ska kunna bli verklighet. Institutionen ska vara oberoende och sortera under riksdagen för att självständigt kunna granska det offentliga, vilket innefattar regeringen. Vår bestämda uppfattning är därför att institutionen bör komma först, eller i vart fall inte göras beroende av en regeringsstrategi – vilket också var hur vi tolkade budskapet från Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke i somras.

**Vi har väntat länge nog. **Nu krävs handling. Sverige behöver en oberoende och kraftfull människorättsinstitution som granskar, skyddar och främjar allas mänskliga rättigheter i vårt land. De dubbla budskap vi ser är oroande och manar inte till förtroende för regeringens ledarskap i frågan. Därför kräver vi, undertecknande människorättsorganisationer i Sverige, nu besked från ansvariga statsråd. Ska vi förstå budgetpropositionen som att regeringen backat och att en människorättsinstitution inte längre är en prioriterad fråga för regeringen? Om inte, när kan vi förvänta oss en oberoende människorättsinstitutions inrättande?

Robert Hårdh

chef Civil Rights Defenders

Anna Lindenfors

generalsekreterare Amnesty International svenska sektionen

Aleksander Gabelic

ordförande Svenska FN-förbundet

Jenny Jansson Pierce

generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

Stig Nyman

ordförande Handikappförbunden

Maria Johansson

ordförande Lika Unika

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X